שכיחות אותיות בעברית

כבכל שפה, גם בעברית שכיחות האותיות אינה אחידה - יש אותיות הנמצאות בשימוש נרחב בשפה, ויש שהשימוש בהן מועט.

מידע על שכיחות האותיות שימושי לפענוח צפנים המבוססים על החלפת אותיות, מסייע למחקר בלשני וחיוני בבלשנות חישובית ובעיבוד שפה טבעית.

התפלגותעריכה

להלן שכיחות האותיות בשלושה מאגרי טקסט (קורפוסים) של עברית מודרנית. הראשון הוא מאגר כתבות מעיתון הארץ מהשנים 19901991, השני מאגר פרוטוקולים של הכנסת משנת 2004[1] והשלישי הוא מוויקיפדיה העברית[2]. שני הקורפוסים הראשונים מכילים כ-40 מיליון אותיות והאחרון מכיל כ-500 מיליון אותיות.

 
שכיחות האותיות בעברית באחוזים, מהנדירות לנפוצות.
האות שכיחות (עיתון הארץ) שכיחות (כנסת) שכיחות (ויקיפדיה) ממוצע משוקלל
א 6.25% 4.83% 4.66% 4.78%
ב 5.22% 5.27% 5.36% 5.34%
ג 1.15% 1.43% 1.78% 1.71%
ד 3.16% 2.66% 2.66% 2.69%
ה 9.22% 8.78% 8.40% 8.48%
ו 10.27% 10.87% 11.20% 11.11%
ז 1.11% 0.85% 0.93% 0.94%
ח 2.52% 2.47% 2.20% 2.24%
ט 0.90% 1.32% 1.78% 1.69%
י 11.22% 11.78% 11.70% 11.67%
ך 0.48% 0.38% 0.38% 0.39%
כ 2.62% 2.27% 1.88% 1.96%
ל 6.74% 6.68% 6.20% 6.27%
ם 3.00% 3.01% 2.63% 2.68%
מ 4.72% 5.31% 5.13% 5.11%
ן 1.48% 1.27% 1.36% 1.36%
נ 3.89% 3.37% 3.65% 3.65%
ס 1.69% 1.73% 2.23% 2.16%
ע 3.04% 3.21% 2.65% 2.72%
ף 0.16% 0.23% 0.22% 0.22%
פ 1.50% 2.05% 2.29% 2.22%
ץ 0.11% 0.16% 0.20% 0.19%
צ 1.37% 1.34% 1.30% 1.31%
ק 1.85% 2.31% 2.62% 2.55%
ר 5.56% 5.83% 6.65% 6.52%
ש 5.00% 4.77% 4.24% 4.33%
ת 5.65% 5.68% 5.46% 5.49%

בשלושת הקורפוסים האותיות הנפוצות ביותר, לפי הסדר, הן שלוש מאותיות אהו"י: י, ו, ה.

סוגי כתיבעריכה

כשעוסקים בשכיחות האותיות, חשוב להבחין כי הכתיב העברי אינו אחיד - נהוגים כתיב חסר, וכתיב מלא. ההבדל בין צורות כתיבה אלו מתבטא בעיקר בשימוש באותיות יו"ד ווָ"ו, ולכן שכיחותן של אותיות אלו (ובמידה מועטה יותר, שכיחות כל האותיות האחרות) שונה באופן משמעותי בין טקסטים הכתובים בצורות השונות. הטקסטים ששימשו להכנת הטבלה שלעיל כתובים כולם בכתיב מלא. טקסט עברי מנוקד, כמו גם כל הטקסטים הישנים יותר, בין אם מנוקדים ובין אם לא, כתובים לפי כללי הכתיב החסר.

הבדלים נוספים צפויים בהשוואת טבלת שכיחויות מתקופות שונות של התפתחות העברית. עברית בת זמננו שאלה מילים רבות משפות לטיניות וגרמניות, ויש הטוענים שגם מבנים דקדוקיים. ודאי הוא שאוצר המילים השתנה מאוד, כמו גם חלק ניכר מאופן השימוש במילים שמקורן קודם לעברית המודרנית.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה