שליח שנת שירות

תוכנית שנת השירות של הסוכנות היהודית לשליחות בני ובנות שירות לקהילות יהודיות בחו״ל

תוכנית שנת השירות של הסוכנות היהודית היא תוכנית בה נשלחים נציגי שנת שירות, לשנה של התנדבות בקהילות יהודיות בתפוצות. המיזם החל בשותפות 2000 של אזור עפולה גלבוע עם אגד הקהילות בדרום ניו אינגלנד ובעיקר בקונטיקט. התוכנית החלה בקיץ 1999 בו נשלחו שני שליחים ראשונים לווסטפורט שבקונטיקט ארצות הברית. התוכנית גדלה וצומחת, ובשנת 2022 יצאו 188 שליחי שנת שירות לקהילות ברחבי העולם.

קבוצת השליחים שנבחרו לשנת שירות בטורונטו בשנים 2019–2020


מטרות התוכנית

עריכה

מטרת העל של התוכנית היא חיזוק הזהות היהודית של צעירים יהודים בתפוצות והטמעת הקשר לישראל כחלק מזהות זאת. על מנת לממש מטרה זו, יוצרים השליחים קשרים בלתי פורמליים ומפעילים תוכניות חינוך במוסדות בתוך כל קהילה - כדוגמת בתי כנסת, בתי ספר, תנועות הנוער. התוכנית חושפת למעשה את הקהילה היהודית לישראל, דרך עיני בני נוער בגיל טרום צבא.

השליחים יחזרו לארץ עם הכרות מעמיקה של הקהילות היהדות מחוץ לישראל והשוני בחיים היהודים של יהודי ישראל ויהודי התפוצות. השליחים יכירו זרמים שונים ביהדות כמו היהדות הרפורמית, היהדות הקונסרבטיבית, רקונסטרוקטיביסטים, וכשיחזרו לישראל, יוכלו לחשוף ישראליים אחרים לזרמי יהדות אלו.[דרושה הבהרה]

פעילות בשנת שירות

עריכה

פעילות השליחים מגוונת ומשתנה בהתאם לאזור השליחות אליו הם נשלחים. בדרך כלל, יעבדו השליחים בבקרים בבתי ספר יומיים יהודיים בהעברת תוכני ישראל, ציונות ועברית. אחר הצהריים יעבדו השליחים בבתי ספר משלימים (Supplementary School). בנוסף לכך יעבדו השליחים בבתי הספר של יום ראשון ובתנועות הנוער הציוניות. בדרך כלל, יהיה השליח חבר בבית כנסת בו יעביר תכנים לכלל חברי הקהילה: גיל הזהב, בוגרים, ילדים וגיל הרך בנושאי ישראל ועברית.

מגורים

עריכה

המגורים במהלך שנת השירות מתחלקים לשני סוגי מגורים:

משפחות מארחות

עריכה

השליחים לצפון אמריקה ומקסיקו (קנדה, ארה״ב) גרים אצל משפחות מארחות מהקהילה בה הם עובדים לתקופות המשתנות בין אזורי השליחות (בממוצע חמישה חודשים). האירוח במשפחות המארחות יוצר רובד נוסף לתוכנית ומקשר משפחות רבות בתפוצות לישראל בצורה אישית ומעמיקה.

קומונות ודירות

עריכה

בשאר קהילות העולם (רוב העולם) גרים הש״שינים בקומונות ודירות משותפות. מקומונות גדולות, למשל בלונדון (10 ש״שינים) ועד דירות, למשל בארגנטינה (2 ש״שינים). הדירות והקומונות ישרתו את השליחים למהלך כל שנת השירות. מטרת הקומונות והדירות היא ליצור חיבור משמעותי בין השליחים וליצור זוג או קבוצה חזקה.

הקהילות היהודיות המשתתפות בתוכנית

עריכה

עד קיץ 2022, יצאו השליחים לקהילות הבאות:

ראו גם

עריכה