שנים עבריות ג'ת"ש - ג'תשצ"ט

שנים עבריות ג'ת"ש (3700) - ג'תשצ"ט (3799) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 62 לפנה"ס והסתיימו בשנת 39 לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► ג'ת"ש - ג'תשצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ג'ת"ש
(3700)
ג'תש"א
(3701)
ג'תש"ב
(3702)
ג'תש"ג
(3703)
ג'תש"ד
(3704)
ג'תש"ה
(3705)
ג'תש"ו
(3706)
ג'תש"ז
(3707)
ג'תש"ח
(3708)
ג'תש"ט
(3709)
62 לפנה"ס 61 לפנה"ס 60 לפנה"ס 59 לפנה"ס 58 לפנה"ס 57 לפנה"ס 56 לפנה"ס 55 לפנה"ס 54 לפנה"ס 53 לפנה"ס 52 לפנה"ס
ג'תש"י
(3710)
ג'תשי"א
(3711)
ג'תשי"ב
(3712)
ג'תשי"ג
(3713)
ג'תשי"ד
(3714)
ג'תשט"ו
(3715)
ג'תשט"ז
(3716)
ג'תשי"ז
(3717)
ג'תשי"ח
(3718)
ג'תשי"ט
(3719)
52 לפנה"ס 51 לפנה"ס 50 לפנה"ס 49 לפנה"ס 48 לפנה"ס 47 לפנה"ס 46 לפנה"ס 45 לפנה"ס 44 לפנה"ס 43 לפנה"ס 42 לפנה"ס
ג'תש"ך
(3720)
ג'תשכ"א
(3721)
ג'תשכ"ב
(3722)
ג'תשכ"ג
(3723)
ג'תשכ"ד
(3724)
ג'תשכ"ה
(3725)
ג'תשכ"ו
(3726)
ג'תשכ"ז
(3727)
ג'תשכ"ח
(3728)
ג'תשכ"ט
(3729)
42 לפנה"ס 41 לפנה"ס 40 לפנה"ס 39 לפנה"ס 38 לפנה"ס 37 לפנה"ס 36 לפנה"ס 35 לפנה"ס 34 לפנה"ס 33 לפנה"ס 32 לפנה"ס
ג'תש"ל
(3730)
ג'תשל"א
(3731)
ג'תשל"ב
(3732)
ג'תשל"ג
(3733)
ג'תשל"ד
(3734)
ג'תשל"ה
(3735)
ג'תשל"ו
(3736)
ג'תשל"ז
(3737)
ג'תשל"ח
(3738)
ג'תשל"ט
(3739)
32 לפנה"ס 31 לפנה"ס 30 לפנה"ס 29 לפנה"ס 28 לפנה"ס 27 לפנה"ס 26 לפנה"ס 25 לפנה"ס 24 לפנה"ס 23 לפנה"ס 22 לפנה"ס
ג'תש"ם
(3740)
ג'תשמ"א
(3741)
ג'תשמ"ב
(3742)
ג'תשמ"ג
(3743)
ג'תשמ"ד
(3744)
ג'תשמ"ה
(3745)
ג'תשמ"ו
(3746)
ג'תשמ"ז
(3747)
ג'תשמ"ח
(3748)
ג'תשמ"ט
(3749)
22 לפנה"ס 21 לפנה"ס 20 לפנה"ס 19 לפנה"ס 18 לפנה"ס 17 לפנה"ס 16 לפנה"ס 15 לפנה"ס 14 לפנה"ס 13 לפנה"ס 12 לפנה"ס
ג'תש"ן
(3750)
ג'תשנ"א
(3751)
ג'תשנ"ב
(3752)
ג'תשנ"ג
(3753)
ג'תשנ"ד
(3754)
ג'תשנ"ה
(3755)
ג'תשנ"ו
(3756)
ג'תשנ"ז
(3757)
ג'תשנ"ח
(3758)
ג'תשנ"ט
(3759)
12 לפנה"ס 11 לפנה"ס 10 לפנה"ס 9 לפנה"ס 8 לפנה"ס 7 לפנה"ס 6 לפנה"ס 5 לפנה"ס 4 לפנה"ס 3 לפנה"ס 2 לפנה"ס
ג'תש"ס
(3760)
ג'תשס"א
(3761)
ג'תשס"ב
(3762)
ג'תשס"ג
(3763)
ג'תשס"ד
(3764)
ג'תשס"ה
(3765)
ג'תשס"ו
(3766)
ג'תשס"ז
(3767)
ג'תשס"ח
(3768)
ג'תשס"ט
(3769)
2 לפנה"ס 1 לפנה"ס 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ג'תש"ע
(3770)
ג'תשע"א
(3771)
ג'תשע"ב
(3772)
ג'תשע"ג
(3773)
ג'תשע"ד
(3774)
ג'תשע"ה
(3775)
ג'תשע"ו
(3776)
ג'תשע"ז
(3777)
ג'תשע"ח
(3778)
ג'תשע"ט
(3779)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ג'תש"ף
(3780)
ג'תשפ"א
(3781)
ג'תשפ"ב
(3782)
ג'תשפ"ג
(3783)
ג'תשפ"ד
(3784)
ג'תשפ"ה
(3785)
ג'תשפ"ו
(3786)
ג'תשפ"ז
(3787)
ג'תשפ"ח
(3788)
ג'תשפ"ט
(3789)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ג'תש"ץ
(3790)
ג'תשצ"א
(3791)
ג'תשצ"ב
(3792)
ג'תשצ"ג
(3793)
ג'תשצ"ד
(3794)
ג'תשצ"ה
(3795)
ג'תשצ"ו
(3796)
ג'תשצ"ז
(3797)
ג'תשצ"ח
(3798)
ג'תשצ"ט
(3799)
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תנ"א

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.


הערות שולייםעריכה

  1. ^ צמח דוד, חלק ראשון, שנת ג' אלפים תשיב
  2. ^ צמח דוד, חלק ראשון, שנת ג' אלפים תשיג
  3. ^ סדר הדורות, שנת ג' אלפים תרע"א, לדעת יוחסין מאמר ה' זמן ו' (לדעות אחרות נולד בזמנים שונים).