שנים עבריות ג'ת' - ג'תצ"ט

שנים עבריות ג'ת' (3400) - ג'תצ"ט (3499) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 362 לפנה"ס והסתיימו בשנת 262 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועים

עריכה

נולדו

עריכה

נפטרו

עריכה

לוח רב שנתי

עריכה
►► ג'ת' - ג'תצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ג'ת'
(3400)
ג'ת"א
(3401)
ג'ת"ב
(3402)
ג'ת"ג
(3403)
ג'ת"ד
(3404)
ג'ת"ה
(3405)
ג'ת"ו
(3406)
ג'ת"ז
(3407)
ג'ת"ח
(3408)
ג'ת"ט
(3409)
362 לפנה"ס 361 לפנה"ס 360 לפנה"ס 359 לפנה"ס 358 לפנה"ס 357 לפנה"ס 356 לפנה"ס 355 לפנה"ס 354 לפנה"ס 353 לפנה"ס 352 לפנה"ס
ג'ת"י
(3410)
ג'תי"א
(3411)
ג'תי"ב
(3412)
ג'תי"ג
(3413)
ג'תי"ד
(3414)
ג'תט"ו
(3415)
ג'תט"ז
(3416)
ג'תי"ז
(3417)
ג'תי"ח
(3418)
ג'תי"ט
(3419)
352 לפנה"ס 351 לפנה"ס 350 לפנה"ס 349 לפנה"ס 348 לפנה"ס 347 לפנה"ס 346 לפנה"ס 345 לפנה"ס 344 לפנה"ס 343 לפנה"ס 342 לפנה"ס
ג'ת"ך
(3420)
ג'תכ"א
(3421)
ג'תכ"ב
(3422)
ג'תכ"ג
(3423)
ג'תכ"ד
(3424)
ג'תכ"ה
(3425)
ג'תכ"ו
(3426)
ג'תכ"ז
(3427)
ג'תכ"ח
(3428)
ג'תכ"ט
(3429)
342 לפנה"ס 341 לפנה"ס 340 לפנה"ס 339 לפנה"ס 338 לפנה"ס 337 לפנה"ס 336 לפנה"ס 335 לפנה"ס 334 לפנה"ס 333 לפנה"ס 332 לפנה"ס
ג'ת"ל
(3430)
ג'תל"א
(3431)
ג'תל"ב
(3432)
ג'תל"ג
(3433)
ג'תל"ד
(3434)
ג'תל"ה
(3435)
ג'תל"ו
(3436)
ג'תל"ז
(3437)
ג'תל"ח
(3438)
ג'תל"ט
(3439)
332 לפנה"ס 331 לפנה"ס 330 לפנה"ס 329 לפנה"ס 328 לפנה"ס 327 לפנה"ס 326 לפנה"ס 325 לפנה"ס 324 לפנה"ס 323 לפנה"ס 322 לפנה"ס
ג'ת"ם
(3440)
ג'תמ"א
(3441)
ג'תמ"ב
(3442)
ג'תמ"ג
(3443)
ג'תמ"ד
(3444)
ג'תמ"ה
(3445)
ג'תמ"ו
(3446)
ג'תמ"ז
(3447)
ג'תמ"ח
(3448)
ג'תמ"ט
(3449)
322 לפנה"ס 321 לפנה"ס 320 לפנה"ס 319 לפנה"ס 318 לפנה"ס 317 לפנה"ס 316 לפנה"ס 315 לפנה"ס 314 לפנה"ס 313 לפנה"ס 312 לפנה"ס
ג'ת"ן
(3450)
ג'תנ"א
(3451)
ג'תנ"ב
(3452)
ג'תנ"ג
(3453)
ג'תנ"ד
(3454)
ג'תנ"ה
(3455)
ג'תנ"ו
(3456)
ג'תנ"ז
(3457)
ג'תנ"ח
(3458)
ג'תנ"ט
(3459)
312 לפנה"ס 311 לפנה"ס 310 לפנה"ס 309 לפנה"ס 308 לפנה"ס 307 לפנה"ס 306 לפנה"ס 305 לפנה"ס 304 לפנה"ס 303 לפנה"ס 302 לפנה"ס
ג'ת"ס
(3460)
ג'תס"א
(3461)
ג'תס"ב
(3462)
ג'תס"ג
(3463)
ג'תס"ד
(3464)
ג'תס"ה
(3465)
ג'תס"ו
(3466)
ג'תס"ז
(3467)
ג'תס"ח
(3468)
ג'תס"ט
(3469)
302 לפנה"ס 301 לפנה"ס 300 לפנה"ס 299 לפנה"ס 298 לפנה"ס 297 לפנה"ס 296 לפנה"ס 295 לפנה"ס 294 לפנה"ס 293 לפנה"ס 292 לפנה"ס
ג'ת"ע
(3470)
ג'תע"א
(3471)
ג'תע"ב
(3472)
ג'תע"ג
(3473)
ג'תע"ד
(3474)
ג'תע"ה
(3475)
ג'תע"ו
(3476)
ג'תע"ז
(3477)
ג'תע"ח
(3478)
ג'תע"ט
(3479)
292 לפנה"ס 291 לפנה"ס 290 לפנה"ס 289 לפנה"ס 288 לפנה"ס 287 לפנה"ס 286 לפנה"ס 285 לפנה"ס 284 לפנה"ס 283 לפנה"ס 282 לפנה"ס
ג'ת"ף
(3480)
ג'תפ"א
(3481)
ג'תפ"ב
(3482)
ג'תפ"ג
(3483)
ג'תפ"ד
(3484)
ג'תפ"ה
(3485)
ג'תפ"ו
(3486)
ג'תפ"ז
(3487)
ג'תפ"ח
(3488)
ג'תפ"ט
(3489)
282 לפנה"ס 281 לפנה"ס 280 לפנה"ס 279 לפנה"ס 278 לפנה"ס 277 לפנה"ס 276 לפנה"ס 275 לפנה"ס 274 לפנה"ס 273 לפנה"ס 272 לפנה"ס
ג'ת"ץ
(3490)
ג'תצ"א
(3491)
ג'תצ"ב
(3492)
ג'תצ"ג
(3493)
ג'תצ"ד
(3494)
ג'תצ"ה
(3495)
ג'תצ"ו
(3496)
ג'תצ"ז
(3497)
ג'תצ"ח
(3498)
ג'תצ"ט
(3499)
272 לפנה"ס 271 לפנה"ס 270 לפנה"ס 269 לפנה"ס 268 לפנה"ס 267 לפנה"ס 266 לפנה"ס 265 לפנה"ס 264 לפנה"ס 263 לפנה"ס 262 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'ת"ן

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.


 אירועים ותאריכים על פי המקרא והמסורתספירת הנוצריםמדינת ישראלתחילת הציונות והעליות לפני קום המדינהחשמונאיםבית המקדש הראשוןבית המקדש השניגלות אשור (עשרת השבטים)גירוש ספרד ופורטוגלתקופת השופטיםתקופת המלכיםתקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםתקופת בית ראשוןגלות בבלתקופת בית שניסוף תקופת בית שני - מחורבן בית המקדש (שנת ג'תת"ל 70) ועד ולסוף מרד בר כוכבא (שנת ג'תתצ"ה 135)השואהגלות רומיתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בגלותתקופות של עליה לארץ ישראלתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בארץ ישראל, עם עצמאות מלאה או חלקיתתקופות בהן היה קיים בית המקדש
היסטוריה של עם ישראל