שנים עבריות ד'ק' - ד'קצ"ט

שנים עבריות ד'ק' (4100) - ד'קצ"ט (4199) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 339 והסתיימו בשנת 439 לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► ד'ק' - ד'קצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ד'ק'
(4100)
ד'ק"א
(4101)
ד'ק"ב
(4102)
ד'ק"ג
(4103)
ד'ק"ד
(4104)
ד'ק"ה
(4105)
ד'ק"ו
(4106)
ד'ק"ז
(4107)
ד'ק"ח
(4108)
ד'ק"ט
(4109)
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
ד'ק"י
(4110)
ד'קי"א
(4111)
ד'קי"ב
(4112)
ד'קי"ג
(4113)
ד'קי"ד
(4114)
ד'קט"ו
(4115)
ד'קט"ז
(4116)
ד'קי"ז
(4117)
ד'קי"ח
(4118)
ד'קי"ט
(4119)
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
ד'ק"ך
(4120)
ד'קכ"א
(4121)
ד'קכ"ב
(4122)
ד'קכ"ג
(4123)
ד'קכ"ד
(4124)
ד'קכ"ה
(4125)
ד'קכ"ו
(4126)
ד'קכ"ז
(4127)
ד'קכ"ח
(4128)
ד'קכ"ט
(4129)
359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
ד'ק"ל
(4130)
ד'קל"א
(4131)
ד'קל"ב
(4132)
ד'קל"ג
(4133)
ד'קל"ד
(4134)
ד'קל"ה
(4135)
ד'קל"ו
(4136)
ד'קל"ז
(4137)
ד'קל"ח
(4138)
ד'קל"ט
(4139)
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
ד'ק"ם
(4140)
ד'קמ"א
(4141)
ד'קמ"ב
(4142)
ד'קמ"ג
(4143)
ד'קמ"ד
(4144)
ד'קמ"ה
(4145)
ד'קמ"ו
(4146)
ד'קמ"ז
(4147)
ד'קמ"ח
(4148)
ד'קמ"ט
(4149)
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
ד'ק"ן
(4150)
ד'קנ"א
(4151)
ד'קנ"ב
(4152)
ד'קנ"ג
(4153)
ד'קנ"ד
(4154)
ד'קנ"ה
(4155)
ד'קנ"ו
(4156)
ד'קנ"ז
(4157)
ד'קנ"ח
(4158)
ד'קנ"ט
(4159)
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
ד'ק"ס
(4160)
ד'קס"א
(4161)
ד'קס"ב
(4162)
ד'קס"ג
(4163)
ד'קס"ד
(4164)
ד'קס"ה
(4165)
ד'קס"ו
(4166)
ד'קס"ז
(4167)
ד'קס"ח
(4168)
ד'קס"ט
(4169)
399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
ד'ק"ע
(4170)
ד'קע"א
(4171)
ד'קע"ב
(4172)
ד'קע"ג
(4173)
ד'קע"ד
(4174)
ד'קע"ה
(4175)
ד'קע"ו
(4176)
ד'קע"ז
(4177)
ד'קע"ח
(4178)
ד'קע"ט
(4179)
409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
ד'ק"ף
(4180)
ד'קפ"א
(4181)
ד'קפ"ב
(4182)
ד'קפ"ג
(4183)
ד'קפ"ד
(4184)
ד'קפ"ה
(4185)
ד'קפ"ו
(4186)
ד'קפ"ז
(4187)
ד'קפ"ח
(4188)
ד'קפ"ט
(4189)
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
ד'ק"ץ
(4190)
ד'קצ"א
(4191)
ד'קצ"ב
(4192)
ד'קצ"ג
(4193)
ד'קצ"ד
(4194)
ד'קצ"ה
(4195)
ד'קצ"ו
(4196)
ד'קצ"ז
(4197)
ד'קצ"ח
(4198)
ד'קצ"ט
(4199)
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תנ"א

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.