שפה חופשית הקשר

במדעי המחשב, שפה חופשית הקשר (או שפה חסרת הקשר) היא שפה פורמלית אשר קיים דקדוק חסר הקשר המגדיר אותה; כלומר, שפה היא שפה חופשית הקשר אם קיים דקדוק חסר הקשר כך ש- היא אוסף כל המילים שניתן לגזור מהסימן התחילי של . ניתן להוכיח, ששפה היא חופשית הקשר אם ורק אם קיים אוטומט מחסנית לא דטרמניסטי המקבל אותה.

משפחת השפות חופשיות ההקשר סגורה תחת פעולות של איחוד ושרשור שפות, אך לא תחת חיתוך והפרש (להבדיל מהשפות הרגולריות).

הגדרה פורמליתעריכה

מבחינה פורמלית נהוג להגדיר שפה חופשית הקשר כשפה שנוצרת על ידי דקדוק חופשי הקשר (דקדוק מטיפוס 2 בהיררכיה של חומסקי). דקדוק   ייקרא חופשי הקשר אם ורק אם כל כלל יצירה בו הוא מהצורה   כאשר   הוא משתנה דקדוקי ואילו   היא מחרוזת כלשהי של משתנים דקדוקיים וסימנים טרמינליים.

המונח "חופשית הקשר" בא מכך שההחלפה של   צריכה להתבצע ללא חשיבות לשאלה מה נמצא מימינו ומשמאלו של  , כלומר ללא חשיבות להקשר בו הוא מופיע.

דוגמהעריכה

השפה   היא שפה חופשית הקשר ואינה שפה רגולרית. דקדוק חופשי הקשר שיוצר אותה הוא הדקדוק שמכיל את המשתנה   והסימנים הטרמינליים   ואת כלל היצירה  .

לעומת זאת, השפה   אינה חופשית הקשר, ניתן להוכיח זאת על נקלה באמצעות שימוש בלמת הניפוח לשפות חופשיות הקשר.

סגירותעריכה

משפחת השפות חופשיות ההקשר סגורה תחת מספר פעולות:

לעומת זאת, משפחה זו אינה סגורה תחת הפעולות:

קישורים חיצונייםעריכה