שפטיה בן אביטל

דמות מקראית; בנו של דוד המלך

שפטיה הוא דמות מקראית, בנו החמישי של דוד, מאשתו אביטל. נולד בעת שאביו מלך בחברון, והבא בתור בסדר הירושה לאחר אמנון, כלאב, אבשלום ואדוניה.

לא מסופר על שפטיה דבר מלבד עובדת היוולדו לאמו:

וְהַחֲמִישִׁי שְׁפַטְיָה בֶן אֲבִיטָל.

צאצאיועריכה

בגמרא מובאת מסורת על פיה: ”רבי אתי משפטיה בן אביטל“[1], דהיינו שרבי יהודה הנשיא היה מצאצאיו, ומדרש רבה מוסיף שהלל היה מצאצאיו, כלומר שכל שושלת הנשיאות הם מבני בניו של שפטיה.[2] מסורת אחרת גורסת שרבי חייא הוא מצאצאי אביטל: "אמר רבי לוי: מגילת יוחסין מצאו בירושלים, וכתוב בה: הלל - מדוד, רבי חייא רבה - משפטיה בן אביטל."[3]

עם זאת, מסורת זו יוצרת קושי עם עובדת השמדת כל זרע המלוכה בידי עתליה, כפי המתואר בספר מלכים[4], ומסורת לפיה צאצאי מלך יהודה יואש הם היחידים שנותרו מזרע דוד המלך, והם היו מבניה של בת שבע ולא מבני אביטל. הסבר אחד המתייחס לסתירה זו מסביר כי צאצאי דוד שכלו הם הזכרים, אבל הנקבות שהיו בזמן עתליה לא נהרגו בידי עתליה, ועל כן נותרו לאביטל צאצאים לאחר תקופת עתליה[5]. חלק מהאחרונים, לדוגמה יפה עיניים ויעב"ץ, מסבירים על פי הירושלמי שרבי היה צאצא של שפטיה דרך הנקבות.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מסכת כתובות דף סב עמוד ב
  2. ^ בראשית רבה, פרשה צ"ט
  3. ^ בראשית רבה צ"ח, ח'
  4. ^ ספר מלכים ב', פרק י"א, פסוק א'
  5. ^ חקרי לב, אורח חיים סימן יח


  ערך זה הוא קצרמר בנושא תנ"ך. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.