שפסוגית

ניב של השפה הצ'רקסית

שַׁפְּסוּגִיתאדיגית: Шапсыгъэбзэ) היא ניב של השפה הצ'רקסית שמדוברת על ידי הצ'רקסים משבט שפסוג. שפסוגית היא הניב המדובר ביותר על ידי הצ'רקסים שחיים מחוץ לרפובליקת אדיגיה.

ניב שפסוגית
Шапсыгъэбзэ
מדינות אדיגיהאדיגיה רפובליקת אדיגיה שברוסיה
ישראלישראל ישראלכפר כמא)
ירדןירדן ירדן
דוברים ?
שפת אם ?
כתב אלפבית קירילי
משפחה

קווקזית

צפון-מערבית
פרוטו-צ'רקסית
אדיגית
שפסוגית
לאום צ'רקסים שפסוגים
מוסד אין
ראו גם שפהכתברשימת שפות
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

ניבים עריכה

 • שפסוגית (באדיגית: Шапсыгъабзэ)
  • שפסוגית הגדולה (השפסוגים הצפוניים, השפוסוגים ליד חבל קובאן)
   • שפסוגית של כפר כמא
  • שפסוגית הקטנה (השפסוגים הדרומיים, השפסוגים שהיו ליד חופי ים השחור)

פונולוגיה עריכה

לניב זה יש מכתשי, חוכך שורק, מסודק [sʼ], ובתר-מכתשי משופתת מחוכך אטום [ʧʷ] אשר בניבים אחרים הם [t͡sʼ] ו-[t͡sʷ].

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית
אותיות קיריליות IPA אותיות קיריליות IPA
שם сӏэ sʼa цӏэ t͡sʼa
שקר псӏы psʼə пцӏы pt͡sʼə
שחור шӏусӏэ ʃʷʼəsʼa шӏуцӏэ ʃʷʼət͡sʼa
לצעוק сӏэсӏэн sʼasʼan цӏэцӏэн t͡sʼat͡sʼan
עירום псӏанэ psʼaːna пцӏанэ pt͡sʼaːna
רטוב сӏынэ sʼəna цӏынэ t͡sʼəna
חד папсӏэ paːpsʼa папцӏэ paːpt͡sʼa

בשפסוגית יש וילוני מחונכך סותם אטום [kʲ], מקביל קולי [ɡʲ] ו-עיצור וילוני מחונכך מסודק [kʲʼ] כאשר בניבים אחרים עיצורים אלו התמזגו עם [d͡ʒ], [t͡ʃ] ו-[t͡ʃʼ].

שפסוגית гь הפך ל-дж בניבים אחרים :

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית
Cyrillic IPA Cyrillic IPA
בגד гьанэ ɡʲaːna джанэ dʒaːna
עכשו гьы ɡʲə джы dʒə
מעיל פרווה гьэдыгу ɡʲadəɡʷ джэдыгу dʒadəɡʷ
ללמוד, לקרוא егьэн jaɡʲan еджэн jadʒan
משחק гьэгу ɡʲagʷ джэгу d͡ʒagʷ
מר дыгьы dəɡʲə дыджы dəd͡ʒə
חולה сымагьэ səmaːɡʲa сымаджэ səmaːd͡ʒa
קרח шъхьэгьашъо ʂħaɡʲaːʃʷa шъхьэджашъо ʂħad͡ʒaːʃʷa
רשע бзагьэ bzaːɡʲa бзаджэ bzaːd͡ʒa
עמק къолагьэ qʷalaːɡʲa къоладжэ qʷalaːd͡ʒa
זיהו זה гьары ɡʲaːrə джары d͡ʒaːrə
צהריים щэгьагъо ɕaɡʲaːʁʷa щэджагъо ɕad͡ʒaːʁʷa
כופר гьаур ɡʲaːwər джаур d͡ʒaːwər
לעמוד тэгьын taɡʲən тэджын tad͡ʒən
ריקוד угь wəɡʲ удж wəd͡ʒ

שפסוגית кь הפך ל-ч בניבים אחרים :

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית
Cyrillic IPA Cyrillic IPA
חרב кьатэ kʲaːta чатэ t͡ʃaːta
תרנגולת кьэт kʲat чэт t͡ʃat
חתול кьэтыу kʲatəw чэтыу t͡ʃatəw
זכוכית апкь ʔaːpkʲ апч ʔaːpt͡ʃ
זרדים кьы kʲə чы t͡ʃə
חנות тукьан təkʲaːn тучан tət͡ʃaːn
שְׂעִיר עִזִים кьэцӏы kʲat͡sʼə чэцӏы t͡ʃat͡sʼə
עליז кьэфы kʲafə чэфы t͡ʃafə
בִּקתָה עֲלוּבָה кьыл kʲəl чыл t͡ʃəɮ
טחול кьэ kʲa чэ t͡ʃa

שפסוגית кӏь הפך ל-кӏ בניבים אחרים :

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית
Cyrillic IPA Cyrillic IPA
זנב кӏьэ kʲʼa кӏэ t͡ʃʼa
ביצה кӏьакӏьэ kʲʼaːkʲʼa кӏэнкӏэ t͡ʃʼant͡ʃʼa
חצאית кӏьэпхын kʲʼapxən кӏэпхын t͡ʃʼapxən
שבט צ'מגוי кӏьэмгуе kʲʼamɡʷəja кӏэмгуе t͡ʃʼamɡʷəja
נַפָּחִיָה кӏьыщ kʲʼəɕ кӏыщ t͡ʃʼəɕ
חבל кӏьапсэ kʲʼaːpsa кӏапсэ t͡ʃʼaːpsa

במילים מסוימות בשפסוגית העיצורים н [[[ עיצור מכתשי, אפי|n]]], м [[[ עיצור דו-שפתי, אפי|m]]] ו- р [[[ עיצור מכתשי, רוטט|r]]] נעלמו כאשר בניבים אחרים מהגיים אותם.

 • דוגמאות כאשר העיצור м [[[

עיצור דו-שפתי, אפי|m]]] נעלם :

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית קברדינית
Cyrillic IPA Cyrillic IPA Cyrillic IPA
רגוע сабыр saːbər самбыр saːmbər самбыр saːmbər
שבת шэбэт ʃabat шэмбэт ʃambat щэбэт ɕabat
אצבע ӏэпхъабэ ʔapχaːba ӏэхъуамбэ ʔaχʷaːmba ӏэпхъуамбэ ʔapχʷaːmba
אצבע רגל лъэпхъабэ ɬapχaːba лъэхъуамбэ ɬaχʷaːmba лъэпхъуамбэ ɬapχʷaːmba
רחב шъуабгъо ʃʷaːbʁʷa шъуамбгъо ʃʷaːmbʁʷa фабгъуэ faːbʁʷa
כליפה шъуапӏэ ʃʷaːpʼa шъуампӏэ ʃʷaːmpʼa фампӏэ faːmpʼa
לוח пхъэбгъу pχabʁʷ пхъэмбгъу pχambʁʷ пхъэбгъу pχabʁʷ
תולעת хьэблыу ħabləw хьамлыу ħaːmɮəw хьэмбылыу ħambəɮəw
 • דוגמאות כאשר העיצור н [[[

עיצור מכתשי, אפי|n]]] נעלם :

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית קברדינית
Cyrillic IPA Cyrillic IPA Cyrillic IPA
ביצה кӏьакӏьэ kʲʼaːkʲʼa кӏэнкӏэ t͡ʃant͡ʃa кӏэнкӏэ t͡ʃant͡ʃa
זיעה пкӏатӏэ pt͡ʃʼaːtʼa пкӏантӏэ pt͡ʃʼaːntʼa пщӏантӏэ pɕʼaːntʼa
צינור פליטה оджэкъ wad͡ʒaq онджэкъ wand͡ʒaq
אורז пыдж pəd͡ʒ пынжь pənd͡ʒ
כרית шъхьатэ ʂħaːta шъхьантэ ʂħaːnta щхьэнтэ ɕħanta
דק пӏакӏэ pʼaːt͡ʃʼa пӏуанкӏэ pʷʼaːnt͡ʃʼa пӏащӏэ pʼaːɕʼa
מכנסיים гъошэгь ʁʷaʃaɡʲ гъончэдж ʁʷant͡ʃad͡ʒ гъуэншэдж ʁʷanʃad͡ʒ
מהיר псыкӏэ psət͡ʃʼa псынкӏэ psənt͡ʃʼa псынщӏэ psənɕʼa
מַגְרֵפָה хьацэ ħaːt͡sa хьанцэ ħaːnt͡sa хьэнцэ ħant͡sa
כחול шхъуатӏэ ʃχʷaːtʼa шхъуантӏэ ʃχʷaːntʼa шхъуантӏэ ʃχʷaːntʼa
מפתח ӏукӏьыбзэ ʔʷəkʲʼəbza ӏункӏыбзэ ʔʷənt͡ʃəbza ӏункӏыбзэ ʔʷənt͡ʃəbza
וריד лъытфэ ɬətfa лъынтфэ ɬəntfa лъынтхуэ ɬəntxʷa
כבד отэгъу wataʁʷ онтэгъу wantaʁʷ уэндэгъу wandaʁʷ
ברך лъэгуаджэ ɬaɡʷaːd͡ʒa лъэгуанджэ ɬaɡʷaːnd͡ʒa лъэгуажьэ ɬaɡʷaːʑa
פרפר хьэтӏрэпӏый ħatˈrapˈəj хьэнтӏэрэпӏый ħantˈarapˈəj хьэндырабгъуэ ħandəraːbʁʷa
רעש жъот ʒʷat жъонт ʒʷant
בוטן чӏыдэ t͡ʃʼəda чӏындэ t͡ʃʼənda щӏыдэ ɕʼəda
כיסא пхъэтӏэкӏу pχatʼakʷʼ пхъэнтӏэкӏу pχantʼakʷʼ
 • דוגמאות כאשר העיצור т [[[

עיצור מכתשי, סותם, אטום|t]]] נעלם :

משמעות שפסוגית אדיגית סטנדרתית קברדינית
Cyrillic IPA Cyrillic IPA Cyrillic IPA
תירס натыф naːtəf натрыф naːtrəf нартыху naːrtəxʷ
נארת нат naːt нарт naːrt naːt нарт

ראו גם עריכה