תבנית:'

התבנית מיועדת להוסיף מירכה בודדת - ' במקומות שמסיבה טכנית לא ניתן להשתמש בהם במירכה בודדת.