תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:בבלי/תיעוד.


תבנית זו משמשת לקישור לדף הוויקיטקסט של עמוד בתלמוד הבבלי.

פרמטרים

  1. מסכת
  2. דף
  3. עמוד (פרמטר רשות)
  4. ללא=שם/מסכת. כאשר |ללא=שם לא יוצג שם הספר (תלמוד בבלי), |ללא=מסכת לא יוצגו שם הספר והמסכת אלא רק הדף והעמוד.
  5. מפרש. אפשרות למלא "רש"י", "רשב"ם", או "תוספות" כך שבמקום המילים "תלמוד בבלי" יכתב שם המפרש, והקישור לויקיטקסט יקשר ישירות למפרש המבוקש.
  6. ד"ה. כשמולא הפרמטר "מפרש", אפשר לציין לדיבור המתחיל מסוים באמצעות הפרמטר הזה

דוגמאות

כותבים מקבלים
{{בבלי|ראש השנה|כב|א}} תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף כ"ב, עמוד א'
{{בבלי|ראש השנה|כב}} תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף כ"ב
{{בבלי|נדרים|ח|ב|ללא=שם}} מסכת נדרים, דף ח', עמוד ב'
{{בבלי|נדרים|ח|ללא=מסכת}} דף ח'
{{בבלי|ראש השנה|כב|א|מפרש=רש"י}} רש"י, מסכת ראש השנה, דף כ"ב, עמוד א'
{{בבלי|ראש השנה|כב|מפרש=תוספות|ד"ה=אמאי}} תוספות, מסכת ראש השנה, דף כ"ב, ד"ה אמאי
{{בבלי|נדרים|ח|ב|ללא=שם|מפרש=רש"י|ד"ה=לוי}} מסכת נדרים, דף ח', עמוד ב', ד"ה לוי
{{בבלי|נדרים|ח|ללא=מסכת|מפרש=תוספות}} דף ח'

ראו גם

תבנית המקשרת למסכת בבלית ומפרשיה באתר ויקיטקסט

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
מסכת1

אין תיאור

בלתי־ידועדרוש
דף2

אין תיאור

בלתי־ידועדרוש
עמוד3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ללאללא

שם - לא יופיע הכיתוב "תלמוד בבלי"; מסכת - לא תופיע המסכת רק הדף והעמוד

בלתי־ידועלא חובה
מפרשמפרש

על מנת להוסיף קישור למפרשים

בלתי־ידועלא חובה
ד"הד"ה

להוספת דיבור המתחיל במפרש. יש לוודא שמוזן גם מפרש=שם המפרש

בלתי־ידועלא חובה