תבנית:היפוך מחרוזת/תיעוד

תבנית היפוך מחרוזת מחזירה את הפרמטר שלה במהופך: אם נעביר לתבנית "אמא" נקבל בחזרה "אמא", ואם נעביר "ירושלים" נקבל "םילשורי". אם המחרוזת שברצוננו להפוך מכילה את הסימן "=", נצטרך להחליף אותו ב-{{=}}, או להוסיף "1=" לפני הפרמטר. ניתן להפוך קטע שלם, כולל שורה חדשה.

{{היפוך מחרוזת|1=
עוגה עוגה עוגה

במעגל נחוגה

נסתובבה כל היום

עד אשר נמצא מקום}}

התוצאה:

םוקמ אצמנ רשא דע

םויה לכ הבבותסנ

הגוחנ לגעמב

הגוע הגוע הגוע

סימני הניקוד בעברית נחשבים לתווים בפני עצמם, המופיעים אחרי האות אותה הם מנקדים. אם נהפוך מחרוזת מנוקדת, סימני הניקוד לא יופיעו מתחת לאות הנכונה. במילים אחרות, שימוש בתבנית עבור טקסט מנוקד לא יניב את התוצאה הצפויה.

ניתן להשתמש בתבנית זו כדי לעזור להפוך כותרות עבור הרחבות timeline ו-math, אבל לשם כך יש להשתמש במילת הקסם "#תגית".