תבנית:הפרש תאריכים

תבנית זו מחשבת את ההפרש בשנים, חודשים וימים בין שני תאריכים נתונים.

התאריך הראשון חייב להיות קודם כרונולוגית לתאריך השני.
במילים אחרות, התאריך הראשון חייב להיות קטן מהתאריך השני.

שימוש

{{הפרש תאריכים
| יום1  = היום של התאריך הראשון (1 - 31)
| חודש1 = החודש של התאריך הראשון (1 - 12)
| שנה1  = השנה של התאריך הראשון (מספר שלם)
| יום2  = היום של התאריך השני (1 - 31)
| חודש2 = החודש של התאריך השני (1 - 12)
| שנה2  = השנה של התאריך השני (מספר שלם)
}}

או באמצעות פרמטרים ללא שם:

{{הפרש תאריכים|יום1|חודש1|שנה1|יום2|חודש2|שנה2}}

כל השדות הם אופציונליים. שדה שלא הוגדר במפורש מחושב על פי התאריך הנוכחי.

ניתן להוסיף |מיון=כן לשימוש בטבלה ממויינת. במידה ויש מאפיינים נוספים לתא בטבלה, אין להוסיף |, למשל:

| style="background:blue;" {{הפרש תאריכים|מיון=כן|...

במקום

| style="background:blue;" | {{הפרש תאריכים|מיון=כן|...

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
11

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
22

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
33

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
44

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
55

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
66

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מיוןמיון

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שנה2שנה2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שנה1שנה1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חודש1חודש1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חודש2חודש2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יום1יום1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יום2יום2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש