תבנית:ללא בוט

תבנית זו משמשת לציון ערכים שבוט ההחלפות ובוט סדר הפרקים צריכים לדלג עליהם. הפרמטר שהיא מקבלת מסמל את המספר הסידורי של ההחלפה, כפי שמופיע בוק:רה.

אופן השימוש

{{ללא בוט|מספר ההחלפה}}

ראו גם