תבנית:מיון 4 ספרות

הצגת מספר טבעי (או אפס), שאורכו עד 4 ספרות בצורה שניתן למיין אותה בטבלאות. לכל מספר שאורכו פחות מ-4 ספרות יוצמדו אפסים מובילים נסתרים. כך למשל, המספר 123 יוצג כך למשתמש: 123 אבל המחרוזת לצורכי מיון תהיה בעצם 0,123

פרמטרים:

  • פרמטר 1 = מספר שלם בין 0 ל-9,999
  • פרמטר 2 = הצגת אפס ומיון במקרה של אפס:
ברירת מחדל (פרמטר ריק) = מספר 0 לא יוצג כלל, ולצורכי מיון יהיה: 0,000 (ראשון במיון מספרים)
0 = מספר 0 יוצג כך: 0 ולצורכי מיון יהיה: 0,000 (ראשון במיון מספרים)
Z = מספר 0 לא יוצג כלל, ולצורכי מיון יהיה: "Z" (אחרון במיון מספרים)