תבנית:מיקום מפורט בישראל

תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

תבנית:מיקום מפורט בישראל/תיעוד

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

פרמטרתיאורסוגמצב
כותרתכותרת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יישוריישור

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
רוחב תצוגהרוחב תצוגה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אנכיאנכי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מוגדלתמוגדלת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
רוחברוחב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אורךאורך

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סוגסוג

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מפורטמפורט

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גודל כתבגודל כתב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ללא פירוטללא פירוט

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט שם1הסטת פירוט שם1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אנכי1הסטת פירוט אנכי1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אופקי1הסטת פירוט אופקי1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט שם2הסטת פירוט שם2

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אנכי2הסטת פירוט אנכי2

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אופקי2הסטת פירוט אופקי2

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט שם3הסטת פירוט שם3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אנכי3הסטת פירוט אנכי3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אופקי3הסטת פירוט אופקי3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כיוון כתבכיוון כתב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סטייה אנכיתסטייה אנכית

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סטייה אופקיתסטייה אופקית

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמונה נוספתתמונה נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מפה נוספתמפה נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
רוחב תצוגה נוסףרוחב תצוגה נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גודל כתב נוסףגודל כתב נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ללא פירוט נוסףללא פירוט נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט שם נוסף1הסטת פירוט שם נוסף1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אנכי נוסף1הסטת פירוט אנכי נוסף1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אופקי נוסף1הסטת פירוט אופקי נוסף1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט שם נוסף2הסטת פירוט שם נוסף2

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אנכי נוסף2הסטת פירוט אנכי נוסף2

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אופקי נוסף2הסטת פירוט אופקי נוסף2

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט שם נוסף3הסטת פירוט שם נוסף3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אנכי נוסף3הסטת פירוט אנכי נוסף3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
הסטת פירוט אופקי נוסף3הסטת פירוט אופקי נוסף3

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
כיוון כתב נוסףכיוון כתב נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סוג נוסףסוג נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סטייה אנכית נוספתסטייה אנכית נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סטייה אופקית נוספתסטייה אופקית נוספת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מקראמקרא

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה