תבנית:מפה דינמית

תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:מפה דינמית/תיעוד.


התבנית הזאת משמשת להקלה בשילוב מפות OpenStreetMap בוויקיפדיה באמצעות הרחבת קרטוגרפר.

פרמטרים

קוד פשוט:

הצבת הקוד {{מפה דינמית}} תיתן מפת מיקום עם הקואורדינטות מוויקינתונים.
{{מפה דינמית | קואורדינטות }}
קוד מלא להעתקה:
{{מפה דינמית
  |סוג= |רוחב= |אורך= |זום= 
  |אורך מפה= |רוחב מפה= |טקסט= |יישור= |ללא מסגרת= |class= 
  |קואורדינטות= |שם= |תיאור= |תמונה= 
  |צבע סמן= |גודל סמן= |סמל סמן=
  |צבע קו מתאר= |עובי קו מתאר= |אטימות קו מתאר=
  |מילוי= |אטימות מילוי=
  |geotype= |פריטים=
    |geotype1=Point |קואורדינטות1= |שם1= |תיאור1= |תמונה1= |צבע סמן1= |גודל סמן1= |סמל סמן1=
    |geotype2=LineString |קואורדינטות2= |שם2= |תיאור2= |תמונה2= |צבע קו מתאר2= |עובי קו מתאר2= |אטימות קו מתאר2= 
    |geotype3=Polygon |קואורדינטות3= |שם3= |תיאור3= |תמונה3= |מילוי3= |אטימות מילוי3= |צבע קו מתאר3= |עובי קו מתאר3= |אטימות קו מתאר3= 
    |geotype4=(geoshape/geomask/geoline) |פריטים4= |שם4= |תיאור4= |תמונה4= |מילוי4= |אטימות מילוי4= |צבע קו מתאר4= |עובי קו מתאר4= |אטימות קו מתאר4= 
    |שםN= ...
}}

הנתונים הדרושים היחידים הם נקודות הציון, בתור פרמטר או בוויקינתונים. בשביל עצמים חיצוניים, נדרש geotype. לא חובה לכתוב את שאר הפרמטרים.

הפרמטרים הממוספרים מיועדים לשילוב עצמים שונים. יש לעקוב אחרי מספור יחסי אחרי 1.

נתוני מפה
 • סוג (רשות): סוג הייצוג. ערכים:
  • type =mapframe (ברירת מחדל): מייצר מפה סטטית במסגרת בתור תצוגה מקדימה כדי לגשת למפה דינמית.
  • type =maplink: מציג קישור למפה עם סמל וטקסט.
 • רוחב / אורך (רשות): נקודות ציון של מרכז המפה המיוצגת, בגרסה עשרונית. ברירת המחדל היא לחשב את המרכז של כל הנקודות המיוצגות. יהיה נחוץ רק אם רצוי למרכז את המפה בנקודה אחרת.
 • זום (רשות): רמת התקריב של המפה (0-18): 0=מפת העולם, 9-11=אזור, 13=עיר, 18=בניין. ברירת המחדל היא לחשב את התקריב המזערי להשחלה של כל הנקודות במסגרת באמצעות גובה ורוחב. בשביל נקודה בודדת, יש להשתמש בפרמטר זום ברירת מחדל או 9 לפי ברירת מחדל.

נתוני mapframe:

 • אורך מפה / רוחב מפה (רשות): גובה ורוחב של המפה בפיקסלים. ברירת המחדל היא 300 (300px x 300px), המידות הרגילות בתיבות מידע ומתאימה למכשירים ניידים.
 • טקסט (רשות): טקסט בתחתית המפה.
 • יישור (רשות): יישור המפה. ערכים: left, center, right. ברירת המחדל היא center.
 • frameless (רשות): עם ערך כלשהו, מציג את המפה ללא מסגרת. לא עובד עם הפרמטר טקסט.

נתוני maplink:

 • טקסט (רשות): טקסט הקישור. ברירת המחדל היא להציג את נקודת הציון במקרה של עצם בודד.
 • class (רשות):איזו מחלקת CSS להחיל. היא צריכה להיות מוגדרת ב־Mediawiki:Common.css, למשל class=infobox. עם class=no-icon, לא מציגה את הסמל לפני הקישור.
נתוני עצמים

אפשר להגדיר יותר מעצם אחד שממספר את הפרמטרים N יחסית ל־1. אם זה לא קיים, הפרמטר N יקבלת את הערך של הפרמטר שאינו ממוספר.

פרמטרים משותפים לכל סוגי העצמים:

 • geotype / geotypeN: סוג העצם. ערכים:
  • Per objectes dibuixats (רשות): זה מתקבל מתוך נקודות הציון. נחוץ רק במקרה ש־MultiPoint כתוב באותו אופן כמו LineString.
  • עבור עצמים חיצוניים מיובאים מ־OpenStreetMap עם מזהים של ויקינתונים (חובה)
   • geoshape: מצולע עם שטח פנימי מסומן,
   • geomask: מצולע עם שטח חיצוני מסומן,
   • מצולע רק עם קו מתאר; עבור עצמים קוויים, פועל במקרים מעטים, ר' phab:T155924.
 • קואורדינטות / קואורדינטותN (רשות): נקודות ציון בגרסה עשרונית. בתר חלופה בשביל עצם בודד זה יכול להיות הפרמטר הראשון ללא שם. ברירת המחדל היא למשוך ערך מוויקינתונים. לא משמש לנתונים חיצוניים. ערכים:
  • נקודה אחד בצורת "קו רוחב , קו אורך".
  • קו אחד או נקודות מרובות: נוצר מנקודות שונות עם נקודות ציון מופרדות בנקודה ופסיק: "נקודה ; נקודה".
  • מצולע: זה קו מתאר שנקודת הציון האחרונה שלו שווה לראשונה כדי לסגור אותו. החור בתוך האזור הוא מצולע אחר מופרד בשתי נקודות: "קו מתאר : קו מתאר...".
 • שם/ שםN (רשות): כותרת תווית העצם.
 • תיאור / תיאורN (רשות): כותרת העצם, בתור תת־כותרת בתווית.
 • תמונה/ תמונהN (רשות): תמונה בתווית העצם, עם שם קובץ ללא תחילית.
נתונים לנקודות
 • צבע סמן / צבע סמןN (רשות): צבע סמן נקודה לפי CSS. ברירת המחדל היא "#7e7e7e". ר' את רשימת הצבעים.
 • גודל סמן / גודל סמןN (רשות): גודל הסמן. ערכים: small‏, medium‏, large; ברירת המחדל היא medium.
 • סמל סמןl / סמל סמןN (רשות): הסמן בתוך הסמן, ברירת המחדל היא לא כלום. ערכים:
  • marker-symbol(N) = -number, ממספר באופן יחסי את כל הנקודות. מקבל גם מספר מוגדר בין 0 ל־9.
  • marker-symbol(N) = -letter, מסמן נקודות באותיות A‏, B‏, C... מקבל גם אות אחת קטנה מוגדרת מ־a עד z.
  • marker-symbol(N) = סמל, עם שם של אחד הסמלים הזמימים: תבנית:Map draw/ús/Maki Icons.
נתונים לקווים
 • צבע קו מתאר / צבע קו מתארN (רשות): צבע הקו לפי CSS. ברירת המחדל היא "#555555". ר' את רשימת הצבעים.
 • עובי קו מתאר / עובי קו מתארN (רשות): עובי הקו עם ערך מספרי שווה ל־0 או גדול מ־0, ברירת המחדל היא 2.
 • אטימות קו מתאר / אטימות קו מתארN (רשות): אטימות הקו עם ערך עשרוני בין 0 לבין 1, ברירת המחדל היא 1.0.
נתונים למצולעים
 • מילוי / מילויN (רשות): צבע פנים המצולע, למעט חורים, לפי CSS. ברירת המחדל היא "#555555". ר' את רשימת הצבעים.
 • אטימות מילוי, אטימות מילויN (רשות): אטימות פנים המצולע עם מספר עשרוני בין 0 לבין 1, ברירת המחדל היא 0.6.

יש להשתמש גם בצבע קו מתאר / עובי קו מתאר / אטימות קו מתאר לקו המתאר של המצולע.

נתונים לעצמים חיצוניים
 • פריטים / פריטיםN (רשות): מזהה פריט ויקינתונים (Q...) אפשר לכתוב כמה מזהים מופרדים בפסיק. ברירת המחדל היא הדף הנוכחי. עם המזהה הזה מתקבל עצם מ־OpenStreetMap אם מוגדר שם מאפיין wikidata=Q...

אפשר להשתמש גם בפרמטרים של מצולעים.

ראו גם

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
סוגסוג

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
רוחברוחב

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אורךאורך

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
זוםזום

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אורך מפהאורך מפה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
רוחב מפהרוחב מפה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
טקסטטקסט

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יישוריישור

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
ללא מסגרתללא מסגרת

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
classclass

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
geotypegeotype

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
קואורדינטותקואורדינטות 1

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תיאורתיאור

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
צבע סמןצבע סמן

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גודל סמןגודל סמן

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
סמל סמןסמל סמן

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
צבע קו מתארצבע קו מתאר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
עובי קו מתארעובי קו מתאר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אטימות קו מתאראטימות קו מתאר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מילוימילוי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אטימות מילויאטימות מילוי

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
פריטיםפריטים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
זום ברירת מחדלזום ברירת מחדל

אין תיאור

מספרלא חובה