תבנית:משתמש מעדיף מקף ולא מינוס

־ משתמש זה מעדיף להשתמש במקף ולא במינוס.