תבנית:עץ משפחת סלונים חלק ג

 < תבנית:עץ משפחת שניאורסון

 • עץ זה מרכז רק את צאצאיה המפורסמים של משפחת סלונים או חוליה המקשרת בין דורות[א]
 • עץ זה הוא חלק 3 מתוך 3 בעץ משפחת סלונים, לחלק א, לחלק ב | צבע תכלת בעץ מראה על קישור לחלק אחר בענף
 • לפרטים נוספים על אבות המשפחה ראו בשלושת הדורות הראשונים של עץ המרכזי של משפחת שניאורסון. עץ זה הוא גם ענף של משפחת שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי שניאור
זלמן מלאדי
 
אליעזר
גרייבר[ב]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי דובער שניאורי
 
משה שלמה
זלמן סלונים
('זלמן רויזעס')[ג]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנוחה רחל סלונים
 
יעקב כולי סלונים[ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
למרדכי דובער סלונים - ראו א'
 
לשטערנה רייזא קזרנובסקי - ראו ב'
 
 
 
 
 
ללוי יצחק
סלונים - ראו א'
 
 
(1) יהודה לייב סלונים[ה]
 
 
 
 
 
לשרה פרידה
ריבלין - ראו א'
 
למינה רוזא
אפרת - ראו א'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאליעזר שמעון אליעזרוב - ראו ב'
 
 
 
 
 
 
 
לאברהם זלמן שניאורסון - ראו ב'
 
לאסתר שיינא שפרה - ראו ב'
 
 
 
 
 
 
(1) זאב דב
סלונים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פעשע הדסה היילפרין[ו]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) יהודה לייב סלונים
 
 
עזריאל זליג סלונים[ז]
 
 
שיינא מושקא שפירא[ח]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליהו מיכל הלפרין[ט]
 
זאב דב הלפרין[י]
 
חנה רכיל אייזנבך[י"א]
 
 
 
 
 
 
 
חנניה יוסף הלפרין[י"ב]
 
 
 
 
 
שיינא ליבא סלווע סלונים[י"ג]
 
 
 
 
 
 
 
צפורה חיה[י"ד] סלונים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבורה (אשת שמואל הומינר)[ט"ו]
 
אברהם מיכאל הלפרין[ט"ז]
 
חנניה יוסף אייזנבך
 
לוי יצחק הלפרין
 
שמשון לייב הלפרין[י"ז]
 
אסתר לאה (אשת אברהם מ' דנציגר)
 
שמואל אלעזר היילפרין[י"ח]
 
(2) זאב דב
סלונים
 
שינדל מושקא וולפא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אהרן דב הלפרין[י"ט]
 
ישראל צבי יאיר דנציגר
 
 
 
 
 
 
 
סימה (אשת מרדכי שמואל אשכנזי)
 
שלום דובער וולפא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מקורות בהערה[כ]
 
 
 
 
 
 
 
הערות:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאיר אשכנזי
 
 1. ^ כאשר במהלך הדורות יש בדיוק שני שמות אותו דבר - מצוין זאת במספרים, בצבעים
 2. ^ מספר 6, בעמוד 37 בתולדות משפחת הרב
 3. ^ מספר 17, בעמוד 50 בספר תולדות משפחת הרב. היה חסיד של רבי שניאור זלמן מלאדי (שד"ב וולפא, עבד מלך, עמודים 15–18)
 4. ^ מספר 46, בעמוד 60 בתולדות משפחת הרב
 5. ^ מספר 329 בספר הצאצאים
 6. ^ מספר 328 בספר הצאצאים. (בעלה צבי הירש היילפרין)
 7. ^ מספר 330 בספר הצאצאים
 8. ^ מספר 332 בספר הצאצאים
 9. ^ מספר 658 בספר הצאצאים
 10. ^ מספר 660 בספר הצאצאים
 11. ^ מספר 662 בספר הצאצאים
 12. ^ מספר 659 בספר הצאצאים
 13. ^ מספר 661 בספר הצאצאים
 14. ^ מספר 679 בספר הצאצאים | במקום אחר נקראת "חיה פייגל"
 15. ^ שמה המלא: דבורה רינה. המספר שלה בספר הצאצאים: 1237. בנישואים ראשונים בעלה היה שלום הבלין (יש להם ילד משותף) שנפטר ואז התחתנה עם שמואל הומינר (יש להם ילדים משותפים).
 16. ^ מספר 1252 בספר הצאצאים
 17. ^ מספר 1240 בספר הצאצאים עמוד 379 בהיברו בוקס
 18. ^ מחבר 'ספר הצאצאים' שעליו מבוסס עץ זה
 19. ^ מספר 2236 בספר הצאצאים
 20. ^ הערך מבוסס על ספר הצאצאים בעיקרו | כמו כן ממקורות נוספים, בהם ספר תולדות משפחת הרב מלאדי - רק במקומות שבהן מצוין בהערות, שאר העץ (בין אם מצוין בין אם לא) מבוסס על ספר הצאצאים | ניתן גם לראות אתענף משפחת הלפרין בפרויקט של עיתון המבשר