תבנית:עץ משפחת שניאורסון/ענף חיים אברהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי שניאור זלמן מלאדי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי חיים אברהם שניאורי (פריט)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דובער שניאורי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נחמיה גינזבורג
 
גיטא רחל[א]
 
(1) ברוך שמואל שניאורסון[ב]
 
מוסיה הינדא פייגלסון[ג]
 
דובער שניאורסון[ד]
 
 
ביילא רייזא שניאורסון[ה]
 
(2) ברוך שמואל שניאורסון[ו]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) לוי יצחק שניאורסון[ז]
 
שטערנא סלווה זליגסון[ח]
 
(2) לוי יצחק שניאורסון[ט]
 
(לעץ אביו)
אביו: י"ד שניאורסון
 
שניאור זלמן שניאורסון[י]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שניאור צבי שניאורסון[י"א]
 
(1) מיכאל אהרן זליגסון[י"ב]רבקה שניאורסון[י"ג]
 
(מאיר) שלום שכנא שניאורסון[י"ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ט"ו] (3) לוי יצחק שניאורסון (ניל"י)
 
ד"ר אברהם אבא זליגסון
 
 
אסתר סטרנה פייבל[ט"ז]
 
ברתולד פייבל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) מיכאל אהרן זליגסון
 
 
 
טוקסו רפאל פייבל (אנ')
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חנה גברון
 

- עץ זה מרכז את צאצאיה המפורסמים של משפחת שניאורסון ענף חיים אברהם או חוליה המקשרת בין דורות וכן את כל ילדי רבי חיים אברהם[י"ז]
- מקורות בהערות[י"ח]