תבנית:פרמטרים בגרף קורונה ישראל


קבועים שונים עבור {{גרף קורונה ישראל}}

שם הקבוע בפרמטר 1:

 • התחלה = 2020-02-01
 • סיום = 2022-09-13
 • רוחב כולל = 890
 • רוחב ציר = 40
 • נדבקים לפיקסל = 80
 • מקסימום נדבקים = 76000
 • כביכול מקסימום לסקאלה לוגריתמית = 22000
 • מספר פסים = 76
  הערה: שינוי מספר הפסים מחייב שינוי קוד בגרף עצמו
 • גובה ציר = 30
 • שרטוט יתר = 1
  הכוונה שהקו המשורטט ארוך במספר פיקסלים מהקו המבוקש, ולכן מראש יש להגביל קו קצר יותר.

ראו גם