תבנית:רווח קל

תבנית זו מוסיפה רווח רגיל בתוך הוראת תנאי. ללא שימוש בתבנית זו, נעלם רווח רגיל שניתן בתחילת תוצאה של הוראת התנאי או בסופה.

ראו גם