תבנית:תמונות מאתר צה"ל

Red copyright.svg
Fair Use.svg

זוהי תמונה שמקורה באתר צה"ל. ההערכה היא שניתן להשתמש בתמונות מסוג זה בערכים העוסקים בצה"ל ויחידותיו תחת תנאי השימוש ההוגן (ראו תנאי השימוש של אתר צה"ל).

יש לערוך תמונה זו ולהוסיף לה את שם הערך בו מותר השימוש ההוגן.

שימוש הוגן מאתר צה"לזוהי תמונה שמקורה באתר צה"ל. ההערכה היא שניתן להשתמש בתמונות מסוג זה בערכים העוסקים בצה"ל ויחידותיו תחת תנאי השימוש ההוגן.//he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%A6%D7%94%22%D7%9C