תבנית:JSTOR

התבנית נועדה ליצירת קישור למאמר חופשי במאגר המידע JSTOR.

במקרה שהקישור מוצג באנגלית, בסעיף "קישורים חיצוניים" יש לתת אותו בתוך קוד המיישר לשמאל.

לחיפוש במאגר הקישורים החופשיים (לשימוש רק במחשב שאינו מנוי על JSTOR).

לקישור למאמר ב-JSTOR שהגישה אליו אפשרית דרך אתר הספרייה הלאומית משמשת התבנית {{זמין ב-JSTOR}}.

שימו לב: תבנית זו אינה מקבילה לתבנית JSTOR בוויקי האנגלית. בעת העתקת קישור למאמר מוויקי האנגלית, שבו מופיעה התבנית JSTOR, יש להחליפה כאן לתבנית:JSTORX.

פרמטריםעריכה

  • פרמטר 1 - שם המחבר. כאשר אינו ידוע, יושאר ריק
  • פרמטר 2 - שם המאמר
  • פרמטר 3 - זיהוי הדף ב-URL שלו
  • פרמטר 4 - שם כתב העת שבו פורסם המאמר
  • פרמטר 5 - תאריך פרסום ומידע נוסף (אופציונלי)

דוגמאות לשימוש בתבניתעריכה

  • מקור:

{{JSTOR|W. H. Bussey|Fermat's Method of Infinite Descent|2974148|American Mathematical Monthly|October 1918}}

התוצאה:
W. H. Bussey, ‏Fermat's Method of Infinite Descent, American Mathematical Monthly, October 1918, in JSTOR
  • מקור:

{{JSTOR|Angela N. H. Creager and Gregory J. Morgan|After the Double Helix - Rosalind Franklin's Research on Tobacco mosaic virus|10.1086/588626|Isis|Vol. 99, No. 2, June 2008}}

התוצאה:

Angela N. H. Creager and Gregory J. Morgan, ‏After the Double Helix - Rosalind Franklin's Research on Tobacco mosaic virus, Isis, Vol. 99, No. 2, June 2008, in JSTOR

  • מקור:
{{JSTOR|אריה בן-דוד|מחירים, אינפלציה ומיתון בארץ-ישראל בתקופת התלמוד|23752352|[[רבעון לכלכלה]]|אלול תשל"ז, ספטמבר 1977}}
התוצאה:
אריה בן-דוד, ‏מחירים, אינפלציה ומיתון בארץ-ישראל בתקופת התלמוד, רבעון לכלכלה, אלול תשל"ז, ספטמבר 1977, באתר JSTOR

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
שם המחבר1

אין תיאור

בלתי־ידועמוצע
כותרת המאמר2

אין תיאור

מחרוזתדרוש
זיהוי המאמר ב-URL3

אין תיאור

מחרוזתדרוש
שם כתב העת שבו פורסם המאמר4

אין תיאור

מחרוזתדרוש
מלל נוסף (למשל תאריך)5

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש