תגובות מצומדות

יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תגובות מצומדותאנגלית: Coupled reactions) הן תגובות כימיות אשר מתרחשות יחד[1]. עצם הצימוד מאפשר את קיומן של התגובות באופן ספונטני. תהליכים מטבוליים רבים (לדוגמה גליקוליזה) מותנים בצימוד תהליכים בהם משתחררת אנרגיה חופשית (כלומר תהליכים אשר אינם דורשים השקעה של אנרגיה לקיומם, 0>ΔG) לבין תהליכים הדורשים השקעה של אנרגיה (ΔG>0).
הצימוד יכול להתרחש בשתי דרכים שונות: צימוד באמצעות מטבוליט משותף, וצימוד באמצעות מנגנון.

צימוד על ידי מטבוליט משותף עריכה

כדי שהצימוד יצא לפועל יש צורך במטבוליט משותף לשני התהליכים. כך לפי עקרון לה שטליה התגובה הספונטנית תדחוף או תמשוך את התגובה השנייה. בדרך כלל המולקולה המשמשת לצימוד תהליכים בתא היא ATP[2].

צימוד על ידי מנגנון עריכה

צימוד בעזרת מכניזם של אנזים הכופה אינטראקציה בין שתי ריאקציות. לדוגמה, האנזים גליצראלדהיד 3-פוספט דהידרוגנאז (הידוע כ-GAPDH). האנזים מצמד תגובת חמצון אשר מועדפת מבחינה תרמודינמית ותגובת זרחון אשר לא מועדפת תרמודינמית. הצימוד נעשה על ידי יצירת תוצר ביניים (תיואסטר) לא יציב, בעל אנרגיה גבוהה יחסית וכך מאפשר את המשך התגובה משום שהוא מקטין את אנרגיית השפעול הדרושה לזרחון.

דוגמה עריכה

תהליך הגליקוליזה הוא דוגמה למסלול מטבולי המבוסס על צימוד תגובות. הגליקוליזה מורכבת מעשרה שלבים אנזימטיים. שלוש תגובות מתוכם הן המניעות של כל המסלול המטבולי. הן תגובות ספונטניות בעלות 0>>ΔG וכך הן דוחפות ומושכות את שאר התגובות הלא ספונטניות.

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 7.7: Coupled Reactions, Chemistry LibreTexts, ‏2016-04-30 (באנגלית)
  2. ^ Coupling Reactions: Definition & Examples | StudySmarter, StudySmarter UK (באנגלית בריטית)