תואר

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • תואר אקדמי – תואר שמעניקות אוניברסיטאות ומכללות לבוגריהן, לאחר שסיימו לעמוד בכל התנאים הלימודיים והמחקריים המקנים זכות לתואר.
  • תואר כבוד – מילה או יותר המקדימות לשם אדם המורות על רמת ההערכה שחשים כלפיו.
    • תואר אצולה – סימון מקובל ורשמי של אצילים, המציין בעיקר את סוג האצולה של בעליו.
  • תחביר
    • שם תואר – ממרכיבי המשפט, המשמש לתיאור של שם עצם.
    • תואר הפועל – ממרכיבי המשפט, המשמש לתיאור של פועל.