פתיחת התפריט הראשי
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: מי הם אותם "גורמים בשמאל" ומה היא התוכנית? - דרושות דוגמאות להתבטאויות שמזכירות את התוכנית, שמה ומהותה לפחות בקצרה.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

תוכנית הקנטונים היא תוכנית אסטרטגית המיוחסת לממשלות ישראל על ידי גורמים בשמאל. תוכנית זו איננה רשמית ולא הוכרה על ידי ממשלות ישראל. התוכנית, ושמה, הומצאו על מנת לתת שם כולל למדיניות ישראל בשטחי יהודה ושומרון. לטענת גורמים בשמאל, מטרת מדיניות זו היא לחלק את השטחים הפלסטיניים שנכבשו במלחמת ששת הימים לאזורים מנותקים זה מזה ("קנטונים", מונח המשמש לציון המחוזות השונים בשווייץ), במטרה למנוע הקמת מדינה פלסטינית בעלת רצף טריטוריאלי, להחליש את התודעה הלאומית הפלסטינית ולפורר את החברה הפלסטינית לתתי-חברות מנותקות אלה מאלה גאוגרפית, מדינית וחברתית.

גם בקרב הפלסטינים רבים מאמינים שזו אכן מטרת מדיניותה של ישראל, והדבר עורר התנגדות עזה. בין תומכיה של התוכנית נמנה, כביכול, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן - וזאת אף על פי שלפי התבטאויותיו בעבר, וכן לפי המצע הרשמי של מפלגתו, ליברמן תומך ברעיון ההיפרדות מהפלסטינים ואף תומך במסירת שטחים מתחום הקו הירוק לישות פלסטינית עצמאית עתידית במסגרת תוכנית חילופי השטחים. לדעתם של תומכי שמאל רבים תוכנית הקנטונים היא זו שמבוצעת בפועל, וזאת על ידי מניעת מעבר של פלסטינים בין עזה ליהודה והשומרון, ניתוק צפון יהודה והשומרון מדרומו, ניתוק בקעת הירדן מיתר חלקי יהודה והשומרון ועוד, באמצעות התנחלויות, כבישים, מחסומים וגדר ההפרדה.