תוכנית התשתיות הלאומיות

תוכנית התשתיות הלאומיות היא תוכנית פיתוח של משרד המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל.
התוכנית מיועדת למיצוי כוח האדם המקצועי והפוטנציאל הכלכלי הטמון בתחומי המדע והטכנולוגיה שבהם לישראל יתרון יחסי. במסגרת התוכנית, משקיע המשרד במחקרים בתחומי עדיפות לאומית מתוך ראייה אסטרטגית כוללת של צורכי המשק לטווח הבינוני והארוך.

נכון ל-2012 למעלה מ-80% מתקציב המשרד מופנה למימון מחקרים באקדמיה ובמכוני המחקר ולטיפוח תשתיות מדע אנושיות ופיזיות. מטרת ההשקעה היא להגדיל משמעותית את הידע הקיים בתחומי עדיפות לאומית, וכן לבנות את העתודה הבאה של המדענים כדי להתמודד עם אתגרי העתיד.

המשרד משקיע מתקציבו בתוכנית בשלושה אמצעים עיקריים:

  • מענקי מחקר: התוכנית נועדה להוות גשר בין המחקר הבסיסי האקדמי לבין הפיתוח היישומי, ולצמצם את זמן ההבשלה של רעיונות טכנולוגיים שימושיים. למטרה זו מחלק המשרד מדי שנה מענקים בגובה עשרות אלפי שקלים עד מיליוני שקלים למחקרים בתחומי העדיפות, אשר הראו פוטנציאל לתרומה משמעותית למדע ולחברה. נוסף לכך, תומך המשרד במימון מחקרים משותפים למוסדות ולתעשיות שונות ובמחקרים רב-תחומיים המאפשרים פיתוח טכנולוגיה חדשנית.
  • מלגות: מִדֵי שנה מעניק המשרד כאלף מלגות בסכום כולל של כ-10 מיליון שקלים, החל ממלגות לחוֹנכוּת ללימודי מדעים ועד למלגות פוסט דוקטורט בתחומי המדע והטכנולוגיה. חלק מהמלגות ממשיכות את מורשתם של אישים בישראל, כגון מלגות על שמם של ראש הממשלה לוי אשכול, פרופ’ יובל נאמן והטייס אילן רמון, וחלקן מיועדות למגזרים שונים, מתוך כוונה להגדיל את ייצוגם באקדמיה ובעולם המדעי.
  • מרכזי ידע תשתיתיים: מדי שנה מקים המשרד מרכזי ידע תשתיתיים במוסדות מחקר קיימים בתחומי מחקר הדורשים ציוד מתקדם ייחודי ויקר במיוחד. מטרת המרכזים היא לחזק ולבסס את תשתית המחקר המדעי בישראל. מרכז ידע תשתיתי מפתח ומשכלל את הטכנולוגיה ומעמיד אותה לרשות קבוצות המחקר. מרכזי הידע מורכבים מיחידה אחת או ממספר יחידות משולבות המתמחות כל אחת בפיתוח תת-תחום טכנולוגי אחר. בראשי המרכזים עומדים מדענים בכירים המצויים בחזית הידע המחקרי, ועובדים בהם צוותים בעל מיומנויות ייחודיות.