תוכנית נחשון

תכנית המפתחת נערים מוכשרים ומטפחת אותם

תוכנית נחשון היא תוכנית המופעלת על ידי מרכז נחשון והיא מיזם משותף של משרד הביטחון - תוכנית תלפיות, אוניברסיטת ת"א ומשרד החינוך – האגף למחוננים ולמצטיינים. מטרת התוכנית היא פיתוח וטיפוח נוער מוכשר ליצירת עתודה מובילה למדינת ישראל.

סמל תוכנית נחשון

התוכנית מבוססת בתפיסת החינוך וההכשרה שלה על תוכנית תלפיות ומתבצעת במסגרת כיתות ייעודיות – כיתות נחשון – בבתי ספר תיכון וחטיבות הביניים בישראל.

התוכנית מבוססת על למידה עצמית ופעילה של התלמידים בהובלת מחנך, ולפיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי – אישיותי – ערכי.

היסטוריהעריכה

התוכנית החלה את דרכה בשלושה בתי ספר תיכוניים בשנת הלימודים תשס"ט. בהמשך החלה לפעול התוכנית גם בחטיבות הביניים וכעת פועלת כתוכנית עם שני מסלולים, מסלול חטיבה עליונה (נחשון) ומסלול שש שנתי (מסד נחשון ונחשון).

בשנת הלימודים תשע"ח התוכנית פעלה בכ-49 בתי ספר ובכ-159 כיתות.

תפיסת החינוך וההכשרה של התוכניתעריכה

התוכנית מכוונת לייצר בוגרים בעלי פוטנציאל מקצועי מצוין, בעלי יכולות אישיות וחברתיות, בעלי יכולת מנהיגות ובעלי בסיס ערכי חזק. ערכי התוכנית נגזרים מיעד זה:[1]

 • חתירה מתמדת למצוינות אישית ומקצועית.
 • הובלה ותרומה לעם, למדינה ולחברה.
 • צדק ויושר.
 • מחויבות לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מתקדמת.

התוכנית מתמקדת בהעצמת המעגל השלם של כישורים ושל יכולותיו של התלמיד באמצעות הכשרה קבועה ומתמשכת בשלושה בסיסי כוח:

 • השכלתי:
  • אפיק מדעי: חשיבה מדעית כתשתית מחשבתית, השכלתית מרחיבה לכל אדם במאה ה-21, התורמת ונחוצה לכל כיוון עתידי.
  • אפיק ישראל: להוספת ידע בתולדות עם ומדינת ישראל, לחיזוק תהליכי גיבוש זהות ושייכות ולהעצמת המוטיבציה לקחת חלק ולהפוך לאדם תורם לעם, למדינה ולחברה.
 • אישיותי: פיתוח מדורג, נדבך על-גבי נדבך, של מודעות עצמית של התלמיד ליכולותיו, כישוריו ומאווייו; הגברת יכולת ההנעה העצמית למיצוי הפוטנציאל הגלום בו; ובנייתו כפרט מוביל.
 • ערכי: ביסוס המצפן המבוסס על ערכים אוניברסליים וציוניים; פיתוח ההסתכלות הערכית והתמודדות התלמידים עם שאלות ודילמות ערכיות בחיי היום-יום.

קבלה לכיתת נחשון מותנית במיון אשר בוחן יכולת לימודית ומוטיבציה לרכישת השכלה נוספת על פני תוכנית הלימודים הבסיסית. בחלק מבתי הספר התלמידים מרחיבים את מקצועות המתמטיקה והאנגלית ולפחות אחד מהמקצועות הבאים – פיזיקה, כימיה, מחשבים או ביולוגיה, מתוך תפישה שמקצועות אלו הם בסיס חשוב לבניית יכולת חשיבה מופשטת ואנליטית.

מבנה כיתת נחשוןעריכה

עיצוב מסגרת הלימודים וההווי בכיתות נחשון כולל מספר עקרונות:

 • מחנך הכיתה, לו חלק מרכזי בתוכנית, הוא דמות חינוכית מובילה ומודל לחיקוי עבור תלמידיו. תפקידו של המחנך לרכז את תוכנית החינוך עבור הכתה כולה, ולבנות תוכנית פיתוח אישית לכל תלמיד בכתה.
 • מערכת הלימודים של הכיתה נדחסת לארבעה-חמישה ימים בשבוע, על מנת לפנות יום לימודים שלם לטובת התכנים הייחודיים של התוכנית. חלק משמעותי מתכנים אלה מועברים במסגרת סיורים במוסדות מדעיים וטכנולוגיים מרכזיים ובאתרים נוספים. בסיורים אלה משולבות סדנאות, הדרכות והרצאות.
 • התלמידים בכתה, לרוב בחלוקה לצוותים, לוקחים חלק משמעותי בהכנה ובארגון של תוכני הלימוד, ובפרט, של הסיורים והביקורים.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה