תורשתיות באוכלוסייה היא השונות הנצפית בין פרטים הנגרמת מהבדלים גנטיים. גורמים גנטיים, סביבתיים ואקראיים עשויים לתרום לשונות בין פרטים בתכונות הנצפות (פנוטיפים). תורשתיות היא אפוא הניתוח של התרומה היחסית של הגורמים הגנטיים והלא גנטיים לשונות הפנוטיפית באוכלוסייה. לדוגמה אנשים מסוימים גבוהים יותר מאחרים באוכלוסייה, והתורשתיות מנסה לנתח עד כמה הגנטיקה משפיעה על הגובה באוכלוסייה.

פנוטיפ מסוים ניתן להעריך כסכום של השפעות גנטיות וסביבתיות:

פנוטיפ(P) = גנוטיפ(G) + סביבה(E).

השונות בתכונה – Var (P) – היא הסכום של ההשפעות:

בניסוי מבוקר ניתן לשלוט ב-Cov(G,E) כך שיהיה שווה ל-0. במקרה כזה מוגדרת התורשתיות באופן הבא:

H2 היא תורשתיות במובן הרחב. היא מאפיינת את כל התרומות הגנטיות לשונות הפנוטיפית באוכלוסייה כולל יחסים אדיטיביים, דומיננטיים, אפיסטטים (אינטראקציות של גנים שונים) ואפקטים אימהיים.

לעיתים מתייחסים באופן נפרד לגורמים אלו. דוגמה לכך היא התייחסות לשונות אדיטיבית (אללית) בלבד, ואז ניתן לדבר על תורשתיות במובן הצר המוגדרת כך:

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה