תושב ארעי

תושב ארעי היא הגדרה חוקית לאדם שלו הזכות להתגורר באופן זמני במדינה מסוימת, והוא מממש זכות זו ללא כוונה לכונן בה את מושבו או תוך כדי תהליך ניסיון להפוך לתושב קבע או אזרח. זהו סטטוס שבין תייר לבין תושב קבע.

ברוב המדינות הזכות להיות תושב ארעי מוגבלת בזמן ובתום בתקופה יש לצאת מהמדינה ולרוב יש לשהות פרק זמן מסוים מחוץ למדינה לפני שניתן לחזור אליה. בארצות רבות מעמד זה תלוי בקיומו של מעסיק שמוכן להעסיק את התושב הארעי, כלומר זהו מעמד של מהגר עבודה לטווח קצר.

תושב ארעי בישראלעריכה

תושב ארעי היא ההגדרה החוקית לאדם המתגורר בישראל ואינו תושב קבע.

מעמד זה מעניק זכויות סוציאליות מסוימות כגון דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבת נכות ועוד. סטטוס זה מוענק לתקופה של 3 שנים וניתן להאריכו עד שנתיים בכל הארכה.

קריטריונים לקבלת רישיון תושב ארעיעריכה

  • עולה בכוח - אדם הזכאי בהסתמך על חוק השבות לאשרת עולה או תעודת עולה ומעוניין לשהות בישראל לתקופה של עד שלוש שנים על מנת לבחון עלייה לישראל.
  • תלמיד - אדם (ומשפחתו) המעוניין לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות.
  • איש דת - אדם (ומשפחתו) שמוסד דת בישראל מעוניין בו לצורך מילוי תפקיד דתי.
  • אחר - אדם המעוניין לשהות בישראל ואינו נמנה עם הקריטריונים הרשומים לעיל.

הרישיון עלול לפקוע במידה ובעל הרישיון השתקע במדינה אחרת או אם ישנה התניה ברישיון שבעל הרישיון הפר.

ראו גםעריכה