פתיחת התפריט הראשי

תיאור (לשון)

בתחביר העברי: השלמה של הנשוא במשפט פועלי

סוגי תיאוריםעריכה

תיאור מקוםעריכה

 • עונה על השאלות: איפה? היכן?
 • מילים אופייניות: כאן, שם, ליד, מאחורי, לפני וכו'.
 • דוגמה: אכלנו במסעדה אתמול.

תיאור זמן/תיאור מידהעריכה

תיאור זמןעריכה

 • עונה על השאלות: מתי?
 • מילים מאפיינות: היום, אתמול, שלשום, מחר, בשבוע שעבר, בשנה שעברה בחודש האחרון וכו'
 • דוגמה: אכלנו במסעדה אתמול.

תיאור מידה (כמות)עריכה

 • עונה על השאלות: כמה? כמה פעמים? כמה זמן? כמה כסף?
 • מילים מאפיינות: הרבה, מעט, פי.., כפליים, X שעות, X ש"ח
 • דוגמה: איש זה תרם רבות למפעל ההתיישבות.

הבחנה בין תיאור זמן לתיאור מידהעריכה

במשפט "אני נוסע לחופשה בת שבועיים בחו"ל" הצירוף בת שבועיים הוא תיאור מידה, מכיוון שהוא מציין כמה זמן תימשך החופשה. לעומת זאת, במשפט "אני נוסע לחו"ל בעוד שבועיים" הצירוף עוד שבועיים משמש כתיאור זמן.

תיאור אופןעריכה

מתאר אופן ביצוע של משהו. זהו התיאור הכללי ביותר.

 • עונה על השאלות: באיזה אופן?, כיצד?, איך?
 • מילים מאפיינות: בשקט, במהירות, בזריזות, ידנית, אוטומטית, ברגל, במכונית וכו'.
 • דוגמה: אכלנו במהירות את הדג.

תיאור מצבעריכה

תיאור שמתאר מצבו של דבר, אשר ניתן להוסיף לפניו את המילה "כש"+שם גוף מתאים

 • עונה על השאלות: באיזה מצב?
 • מילים מאפיינות: עייפים, מבולבלים, רעבים, צמאים וכו'.
 • דוגמה: "חזרנו מהטיול עייפים". תוספת "כש"+שם גוף מתאים במקרה זה תהיה: "חזרנו מהטיול כשאנו עייפים"

הבחנה בין תיאור אופן לתיאור מצבעריכה

במשפט "הילדים חזרו מבית הספר באוטובוס" המילה באוטובוס משמשת כתיאור אופן. לעומת זאת, במשפט "הילדים חזרו מבית הספר רעבים" המילה רעבים משמשת כתיאור מצב.

תיאור סיבה/תיאור תכליתעריכה

תיאור סיבהעריכה

 • עונה על השאלות: מדוע? מאיזו סיבה?
 • מילים מאפיינות: בגלל, עקב, בשל, משום וכו'.
 • דוגמה: החלונות נשברו מפאת הסערה.

תיאור תכליתעריכה

 • עונה על השאלות: למה? לשם מה?
 • מילים מאפיינות: כדי, על־מנת, לשם, במטרה, בתקווה וכו'.
 • דוגמה: הלכתי למשרד כדי לתרום.

הבחנה בין תיאור סיבה לתיאור תכליתעריכה

ההבדל בין תיאור סיבה לתיאור תכלית - סיבה מתאר משהו שקרה לפני הפעולה (החלונות נשברו אחרי / בזמן הסערה). ולעומת זאת, תיאור תכלית מתאר משהו שיקרה אחרי הפעולה (הוא יתרום רק לאחר ההגעה למשרד).

תיאור תנאי/תיאור ויתורעריכה

תיאור תנאיעריכה

 • עונה על השאלות: באיזה תנאי?
 • מילים מאפיינות: והיה ו־, במקרה ש־, אם, בלי וכו'.
 • דוגמה : בלי קמח לא תהיה עוגה.

תיאור ויתורעריכה

מתאר תנאי שהתגברו עליו

 • עונה על השאלות: מהו המכשול עליו התגברו?
 • מילים מאפיינות: למרות, גם אם, אף על פי וכו'.
 • דוגמה: למרות איומי ההסתדרות בשביתה, התוכנית הכלכלית יצאה לפועל.

הבחנה בין תיאור תנאי לתיאור ויתורעריכה

תיאור תנאי מציג את התנאי לקיום הפעולה. לעומת זאת, תיאור ויתור מתאר קושי שהתגברו עליו בעת ביצוע הפעולה.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה