תמ"א 22 היא תוכנית מתאר ארצית ליער ולייעור בישראל. היא התקבלה בשנת 1995, ומאז עברה מספר שינויים. התוכנית כוללת נספח המפרט את רשימת היערות, וסדרה של 52 מפות בקנה מידה 1:50,000 עליהן הם מסומנים. בסך הכל מגינה התוכנית על יערות בשטח כולל של 1,606 קמ"ר.

התוכנית מבחינה בין מספר סוגי יערות, הזוכים לדרגות שונות של הגנה:

  • יער נטע אדם
  • יער טבעי לטיפוח
  • יער טבעי לשימור
  • יער פארק
  • יער פארק חופי
  • נטיעות על גדות נחלים

יעדי התוכנית הם להגדיר ולקבוע את שטחי היער בישראל, ולקבוע את הפעולות המותרות בשטחי יער.

ההגנה העיקרית על יערות נובעת מהקביעה כי רק 5% משטח היער (או במקרים מסוימים עד 10%) ניתן לשינוי ליעוד אחר מאשר יער, וזאת לאחר תהליך תכנוני ראוי. עם זאת מותר לעשות שימוש כלשהו בשטח יער לצורכי ביטחון, ומותר גם לבנות ביער מתקני תשתית כולל דרכים.

קישורים חיצונייםעריכה