תמסורת (מכניקה)

תמסורתאנגלית: Transmission) היא מנגנון להמרת אנרגיה או העברת אנרגיה מנקודה אחת לאחרת, כאשר לרוב מדובר באנרגיה מכנית סיבובית. השימוש הנפוץ בתמסורת הוא הפחתת מהירות סיבובית והגדלת מומנט במוצא ביחס למבוא. לעיתים תמסורת משמשת ליצירת תנועה מתואמת, כמו במקרה של רצועת תזמון.

חישוב יחס תמסורת לשרשרת גלגלי שיניים. ניתן לראות שהגלגל האמצעי לא משפיע על יחס התמסורת הכללי אלא רק על כיוון הסיבוב במוצא התמסורת

התמסורות הנפוצות יותר הן תמסורת גלגלי שיניים ותמסורת גלגלי רצועה, אך יש המתייחסים גם למתקני לחץ כמו בוכנות או מתקנים חשמליים כאמצעים להעברת או המרת אנרגיה מכנית. לדוגמה, בחיבור בוכנה עם קוטר קטן לבוכנה עם קוטר גדול, תנועה קטנה בבוכנה הרחבה תביא לתנועה גדולה יותר בבוכנה הצרה (הספיקה זהה, הנפח שונה).

יחס תמסורת (ובשמו האחר יתרון מכני) מבטא את יחס ההמרה בין המומנט או המהירות בין המבוא למוצא (או ההנעה והעומס). תמסורת פשוטה יכולה לכלול שלב אחד ותמסורות מורכבות יותר יכולות לכלול מספר שלבים. במקרה של תמסורת מורכבת יש יחס תמסורת כללי לכל המנגנון והוא שילוב של יחסי התמסורת בכל השלבים-לרוב קל למצוא את יחס התמסורת אך לעיתים החישוב פחות פשוט, כמו במקרה של תמסורת פלנטרית.

לרוב, לתמסורת יש יחס תמסורת קבוע. תמסורת בעלת יחס תמסורת משתנה נהוג לכנות בשם תיבת הילוכים והן נפוצות בעיקר בכלי רכב. המונח האנגלי לתיבת הילוכים, Gearbox, לעיתים משמש כדי לתאר בפשטות את הקופסה בה נתון מנגנון גלגל שיניים.