בלוגיקה, כאשר טענה א' היא תנאי מספיק לטענה ב', הכוונה היא שטענה ב' בהכרח תתקיים אם טענה א' מתקיימת. מכך גם נובע שאם טענה ב' לא מתקיימת, הרי שגם טענה א' לא מתקיימת.

יש לשים לב, שקיום טענה א' אמנם גורר את קיום טענה ב', אך היא איננה הכרחית לקיום טענה ב'.

בכתיב מתמטי נרשום:

טענה זו שקולה לטענה:

דוגמהעריכה

אם הרמזור יהיה אדום, אני אעצור. טענה זו שקולה לכך שאם לא עצרתי, הרמזור לא היה אדום אך לא אומרת בהכרח שאני אעצור רק אם הרמזור יהיה אדום.

ראו גםעריכה