תנאי שירות (צה"ל)

תחום הנמצא באחריות אגף כוח האדם (אכ"א), שמטרתו לאזן בין צרכיו האישיים של הפרט בצה"ל לצורכי המערכת הצבאית
(הופנה מהדף תנאי שירות בצה"ל)
המונח "הת"ש" מפנה לכאן. לערך העוסק בשנה עברית, ראו ה'ת"ש.

בצה"ל, תנאי שירותראשי תיבות: ת"ש) הוא השאיפה לאזן בין צרכיו האישיים של החייל המשרת בצה"ל לצורכי המערכת הצבאית. כלים העיקריים הנתונים לרשות גורמי הת"ש בצה"ל הם הטבות כלכליות לנצרכים, קורסים והשתלמויות שונות, וכן הקלות בתנאי שירות (הת"ש), המתבטאות בעיקר בתדירות יציאת החייל לביתו ובחופשות להן הוא זכאי.

מש"ק ת"ש מגדוד נצח יהודה. הכומתה המנומרת ותג היחידה מציינים את שיוכו לחטיבת כפיר, הסיכה על חזהו את שיוכו לחיל משאבי האנוש והשרוך הסגול את תפקידו כמש"ק ת"ש.

תחום הת"ש בצה"ל

עריכה

תחום תנאי השירות הנמצא באחריות אגף כוח האדם (אכ"א), ועבודת המטה בנושא מרוכזת על ידי מחלקת הפרט שבאכ"א ועל ידי חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם (חתומכ"א). האחריות הישירה לתחום זה נתונה בידי מש"קי ת"ש המוכשרים לתפקידם על ידי חיל משאבי האנוש ופועלים ביחידות השונות ובמפקדות הממונות. המש"קים כפופים לקציני ת"ש, ולעיתים משרתים תחתיהם חיילים בתפקיד פעילי ת"ש. מדיוניות הסיוע הכלכלי והרווחה נקבעות בידי חטיבת הפרט באכ"א, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל.

רוב בעלי התפקיד 'מש"ק ת"ש' הן חיילות, אך משרתים גם מש"קי ת"ש בנים ביחידות למסגרות חרדיות כמו נצח יהודה, לשכות הגיוס ומספר רחב של יחידות צבאיות בהן משרתים חרדים כחלק מהיחידה. קיימים מש"קי ת"ש בנים גם ביחידות ללא חרדים. אוכלוסיית מש"קי הת"ש הבנים מורכבת בדרך כלל מחיילים מישיבות ההסדר.

תפקיד מש"ק הת"ש הוא טיפול וסיוע לפרט בפתרון בעיות אישיות וסוציו-אקונומיות, כגון קשיים כלכליים, חברתיים ומשפחתיים, וכן סיוע לפרט בכל הקשור להטבות ותנאים שמספק הצבא. הטיפול בחיילים נעשה באמצעות פגישות וראיונות עימם בבסיס, נסיעות לביקורים בבתיהם, תיאום מול מפקדיהם והסתייעות בקציני הת"ש היחידתיים. לעיתים נדרש סיוע באמצעות פנייה למחלקה לשירותים חברתיים או למוסדות רווחה אזרחיים רלוונטיים אחרים.

מועמד לשירות ביטחון יכול לפגוש נציג ת"ש בתחילת תהליך הגיוס במקרה שיידרשו הקלות במהלך שירותו, למשל חייל בודד, או בעל מצב ייחודי כגון טבעונות.

הכשרה לתפקיד

עריכה

תהליך ההכשרה לתפקיד נעשה לאחר תהליך מיון של המועמדות לשירות ביטחון. המועמדים שהתקבלו עוברים קורס הכשרה ייעודי, והאות שניתן בתום הקורס הוא שרוך בצבע סגול. ההכשרה כוללת מעבר טירונות 02 כלל צה"לית וקורס בן 4 ל-6 שבועות שנערך בבה"ד 11.

הקלות ת"ש וסיוע כלכלי

עריכה

הקלות תנאי השירות הניתנות הן כלכליות (כתשלום ישיר לחייל או משפחתו, מתן אישור עבודה) או הקלות קבועות ("הת"ש") המחייבות לינת בית או שיבוץ קרוב לבית החייל ("קל"ב"). גורמי הת"ש רשאים לאשר גם חופשות מיוחדות.

עיקר הסיוע הניתן הוא כלכלי, לרוב באחת מ-3 דרכים: תשלומים למשפחות החיילים (המכונים תשמ"ש - תשלומי משפחה), הטבות לחיילים בודדים וסיוע בתוך היחידות לחיילים בעלי קשיים כלכליים. סיוע זה כולל מענקים, הלוואות ותווי קנייה.

קבלת אישור עבודה מותנה בהצגת אישורים לאישוש מצבו הכלכלי. ההקלה מאפשרת עבודה רק בשעות בהן החיילים לא נמצאים בבסיס. חייל המשרת כטבח צבאי, יגיע לבסיס לסירוגין ("שבוע-שבוע") ולרוב יעבוד במהלך השבוע בו הוא נמצא בביתו.

הקלות בתנאי שירות

עריכה

הקלות בתנאי שירות ("הת"ש") הן הקלות קבועות הניתנות על ידי גורמי הת"ש ביחידה לחיילים בעלי מצב סוציו-אקונומי קשה, בעיקר בשל מצב בריאותי של הורי החייל, או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. את ההקלות ניתן לקבל באמצעות משק"ית הת"ש ביחידה או מקצין בריאות הנפש. אישור בקשה זו דורך הצגת אישורים מצד החייל ובהם אישורים רפואיים, נפשיים, כלכליים (תדפיסי חשבון בנק, תלוש משכורת), והערכת גורמי מקצוע (עובדת סוציאלית, פסיכיאטר וכו').[1]

ישנם 6 סוגי הקלות:

  • הת"ש 1 – פסילת הלוחם משיבוץ בשירות קרבי.
  • הת"ש 2 – חובת לינת שני לילות בשבוע בבית.
  • הת"ש 3 – חובת לינת שלושה לילות בשבוע בבית החיילים. בנוסף, שיבוץ ביחידה שמרחקה אינו עולה על 100 ק"מ מבית החייל.
  • הת"ש 4 – מתקבל דרך קצין בריאות הנפש (דומה לקה"ס 43). חובת לינת ארבעה לילות בשבוע בבית החיילים. בנוסף, שיבוץ ביחידה שמרחקה אינו עולה על 100 ק"מ מבית החייל.
  • הת"ש 5 – החיילים זכאים ללינת בית קבועה של 5 לילות בשבוע ולא ישובצו ביחידה שמרחקה עולה על 100 ק"מ מביתם. עם זאת, החייל יכול לבצע תורנות (מטבח, שמירה וכו') בבסיס בשעות הערב או להישאר בשבת בבסיס.
  • הת"ש 7 - לינת בית קבועה ("יומיות"). החיילים זכאים ללון את כל שבעת הלילות בבית, ללא תורנות לילה בבסיס. בנוסף, החיילים לא ישובצו ביחידה שמרחקה עולה על 100 ק"מ מביתם.

קיימת הקלה נוספת בשם "הת"ש 99" המיועדת לקראים ואוכלוסיות לא יהודיות ובהן השומרונים והעבריים מדימונה המאפשרת יציאה הביתה בשבתות ובחגי העדה.

ישנן קבוצות חיילים בהן מוכרת אוטומטית הזכאות להקלה ובהן: בנים למשפחה שכולה (הת"ש 3), בנים או אחים לנכי צה"ל, בני העדה השומרונית (הת"ש 99) או קהילת בית אל (הת"ש 7), בנים זכרים יחידים בני העדה הדרוזית (הת"ש 1), או במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה בטווח של שנה.

למרות האמור, אין חובה שההקלה הניתנת תהיה במהלך סוף השבוע. גם כאשר ניתנת הקלה ללינת בית במרבית ימי השבוע, החייל יוכל לבצע בתורנות בשבת בבסיס. ההקלה אינה פוטרת מתורנויות שוטפות במהלך היום, וביחידות מסוימות אף יציאה לאבטחת יישובים (אבט"ש) שעשוי להיות מרוחק. מתן ההקלות דורש שיתוף פעולה מצד מפקדי החייל ובמצבים מסוימים הם רשאים לדרוש שינוי בדרגת ההקלה או ביטולה. במקרי חירום (כגון מלחמה), קצין בדרגת אלוף-משנה יכול לבטל את ההקלות באופן זמני.

לאחר אישור הקלת הת"ש, יידונו גורמי הפיקוד והת"ש על אופי השירות בהתאם להטבה שניתנה. במקרה שהתפקיד הקיים לא תואם להגבלה, יועבר החייל לתפקיד אחר או ייפלט מהיחידה.

הקלות נוספות

עריכה

מלבד ימי החופשה השנתית הרגילים, יכולים גורמי הת"ש לאשר חופשה מיוחדת שאורכה עד 45 ימי חופש נוספים. חופשה זו מיועדת למצב זמני כגון יציאה לעבודה עקב מצב כלכלי קשה, לימודים לפסיכומטרי, השלמת בגרויות, מעבר דירה וכו'. במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה או שנייה או אשפוז קרוב מדרגה ראשונה, ניתן לקבל עד 56 ימי חופש נוספים. קבלת חופשה זו מותנית בהצגת אישורים מתאימים, כפופה לאישור מפקדי החייל ובהתאם לאיוש כוח האדם ביחידה.

במקרה שלחייל אין אפשרות לשוב הביתה ללון, יוכל להירשם ללינה בבית החייל הקרוב לבסיסו או לבקש לינה קבועה בתוך הבסיס. ישנה אפשרות ללינה בתשלום סמלי בבית החייל.

הקלות לטבעונים כוללות קבלת תעודה המאפשרת אוכל טבעוני בחדר האוכל, כומתה שאינה מצמר (פליס) ונעלי צבא שאינן עשויות מעור.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ כל זכויות הת"ש שצריך להכיר, מערכת אתר צה"ל, 12 במרץ 2019