תנועה לתורה מנהיגה

עמותה ישראלית

תנועה לתורה מנהיגה בראשותו של הרב שמעון אור, היא ארגון הפועל בעיקר בקרב הציבור הדתי לאומי והחרדי לאומי.

סמל תנועה לתורה מנהיגה

התנועה פועלת עם נוער בגיל תיכון ומבוגרים ומפעילה בית מדרש ופרויקטים חינוכיים-חברתיים וכן מוציאה ספרים בנושאים אקטואליים ותורניים.

עקרונותעריכה

התנועה שואפת להחיות את שפת התורה משפה של סיפור והלכה, לשפה של ערכי חיים ותודעה קולקטיבית, במגמה להופכה מגורם "דתי" המחפש מכנה משותף עם העולם החילוני, לגורם מנהיג המבליט את ייחודיות תורת ישראל בכל הרמות - תרבות, כלכלה, מדיניות וחברה.

על-פי תפיסת התנועה, מהלך זה ייצור מהפך מנטלי בחברה הדתית-לאומית ויקרב את הפיכת ציבור זה לאליטה תרבותית, חברתית ופוליטית שתעמיד מתוכה תוך עשור את מנהיגות מדינת ישראל.

ישיבה לתורה מנהיגהעריכה

הישיבה לתורה מנהיגה בירושלים משמשת כבית המדרש של התנועה. בית המדרש, שבו לומדים כיום כ-20 תלמידים, פיתח שיטת לימוד העוסקת בארץ ישראל ובזמני הלוח העברי בניסיון לתת מענה לשאלה זו.

פעילות התנועהעריכה

  • תורה מנהיגה צעירה - תוכנית מנהיגות לגילאי 17 - 18 בישיבות תיכוניות ובאולפנות המשלבת התנדבות קהילתית עם התמקצעות בסוגיות חברתיות מגוונות, ומתמקדת בעיקר בהגדרת היחס שבין מטרות התורה לבין מטרות החברה כיום בישראל.
  • מודעות ציבורית - הוצאת ספרים וחוברות, הפצת ירחון חודשי, אתר האינטרנט, קיום פורומים בנושאים העומדים על הפרק, חוגי בית, יצירת לחץ על המערכות הפוליטיות וכו' שמטרתם פיתוח תודעה אליטיסטית בקרב הציבור הדתי לאומי מכח תורת ישראל.
  • יובלים - גרעין תורני-חברתי המגשים את חזון התנועה בקריית היובל בירושלים.

קישורים חיצונייםעריכה