תקנות התכנון והבנייה

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

בישראל, תקנות התכנון והבנייה מותקנות על ידי שר הפנים ומתעדכנות עם השנים.

התקנות משלימות את חוק התכנון והבנייה 1965, ונועדו לפרט את תהליך הרישוי למבנה חדש, את הפיקוח על בנייתו ואת אישורי האכלוס הנדרשים.

תוכן התקנותעריכה

 • הגדרות
 • הגשת בקשה להיתר
 • חתימות בעלי הקרקע
 • עורך הבקשה
 • תכולת הבקשה להיתר
 • מתן היתר ותנאיו
 • תנאים לקבלת תעודת גמר
 • תקנות סניטריות
 • גודלם, אוורורם ותאורתם של חלקי הבניין- הגדרות
 • גודלם של חלקי הבניין
 • אוורור חדר שירות
 • אמצעי בטיחות והגנה לפתחים
 • הגנה מנפילה במקומות עם הפרשי גבהים
 • מבנה חדר המדרגות
 • בליטות, גגונים
 • התקנת סידורים לנכים בבניין ציבורי
 • ביקורת במקום הבניה
 • חישוב שטחי בנייה לקביעת אגרות
 • חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים
 • חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר
 • היתר לעבודה מצומצמת

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה