תשבץ תלת-מישורי

תשבץ תלת-מישורי הוא תשבץ המשתרע על שלושה משטחים, שפוגשים זה את זה ויוצרים אשליה של שלושה מישורים[1].

בשנת 1985 פורסמו שלושה תשבצים בשם "תשבצים מהסוג השלישי" או "תשבצים תלת-ממדיים" שחיבר דב (דובה) פרימרמן. לסוג זה של תשבצים לא היה המשך. בהוצאת ענבר פורסמו תשבצים תלת-מישוריים מסוג התשבצים הרגילים, תשבץ איטלקי, תשבץ קו ותשבץ מוצפן, שחוברו על ידי אריה ענבר.

האותיות של המילים המשובצות בתשבץ תלת-מישורי מתוחמות, כמו בתשבץ רגיל, על ידי נקודות שחורות או גבולות התשבץ, אך לא על ידי גבולות המישור, קרי, המילה יכולה להשתרע על פני מישור אחד או שני מישורים, כשחלק ממנה באחד המישורים והמשכה גולש למישור הקרוב. אף מילה אינה יכולה להשתרע על פני שלושה מישורים.

מילים המשובצות במישור העליון יכולות לגלוש למישור התחתון הימני או למישור התחתון השמאלי, לפי כיוון המילה. מילים המשובצות במישור הימני התחתון יכולות להיות המשך של מילים המשובצות במישור העליון או שיכולות לגלוש למישור השמאלי. מילים המשובצות במישור השמאלי התחתון יכולות להיות המשך של מילים שגלשו מהמישור העליון או מהמישור הימני התחתון.

תשבץ תלת-מישורי יכול להיות גם תשבץ קו תלת-מישורי (פורסם לראשונה במגוון מורחב מס' 84), אם במקום נקודות שחורות להפרדה בין המילים מציבים קווים מעובים. תשבץ תלת-מישורי יכול להיות גם תשבץ לבן תלת-מישורי (פורסם לראשונה במגוון מורחב מס' 84), אם מוטל על הפותר למצוא גם את הנקודות השחורות/הקווים המעובים המפרידים. המבנה של תשבץ תלת-מישורי פתור יכול לשמש, כמו מבנה של תשבץ רגיל פתור, לצורכי יצירת תשבץ מוצפן או תשבץ להרכבה וכדומה.

הערות שולייםעריכה