תתמ"ד (ראשי תיבות: תלמוד תורה ממלכתי דתי) הם בתי ספר פרטיים לבנים בחברה הדתית לאומית, ובפרט בחברה החרדית לאומית הנכללים בזרם החינוך הממלכתי-דתי.

היסטוריה

עריכה

עד לשנת 2010 תלמודי התורה במגזר הדתי לאומי היו במעמד מוכר שאינו רשמי. באותה שנה החליט משרד החינוך להקים מעמד חדש בתוך החמ"ד – תתמ"ד, כאשר בתי הספר במעמד זה יזכו לקבל תקציב ממשלתי מלא אך ישמרו על עצמאותם. תלמוד תורה מורשה היה הראשון להצטרף למהלך ומעמדו כתתמ"ד נקבע לתקופת ניסיון של 5 שנים[1][2].

מאז הצטרפו תלמודי תורה נוספים למעמד. בישראל קיימים נכון ל-2023 כ-60 תתמ"דים, בפרישה גאוגרפית רחבה[3].

מאפיינים

עריכה

בדרך כלל התתמ"ד הוא מוסד שש שנתי (כיתות א'-ו') או מוסד שמונה שנתי (כיתות א'–ח'). תתמ"ד מוגדר לצורך קליטת תלמידים כמוסד חינוך על אזורי (במצב שהוא היחיד באזורו)[4].

כיום תתמ"דים הפכו להיות נפוצים בציבור הדתי לאומי ובעיקר בציבור החרד"לי.

תוכנית הלימודים

עריכה

תתמ"ד הוא בית ספר ששם דגש על לימודי קודש (לימודי הקודש מהווים מעל 50% משעות הלימוד), ולומדים בו לרוב גם מקצועות חול (עברית, אנגלית, מדעים ועוד). שיעורי הקודש נלמדים בעיקר בבוקר. תוכנית הלימודים בבית הספר כוללת את לימודי היסוד הנדרשים על ידי משרד החינוך בחינוך ממלכתי דתי או בחינוך ממלכתי חרדי. משרד החינוך מעניק למנהל ולנציגי הורים אפשרות לבחור את האופן בו ילמדו לימודי הקודש. התתמ"ד יכול להפעיל תוכנית לימודים נוספת ייחודית לו, והיא תמומן על ידי ההורים. התתמ"ד זכאי לבחור שלא להשתתף בפעולות תרבות שאינן תואמות את רוח התתמ"ד. ספרי הלימוד בתתמ"ד הם ספרי הלימוד המאושרים ללימוד בבית הספר הממ"ח, והחופשות תואמות ללוח החופשות של הממ"ח[4].

מורים בתתמ"ד

עריכה

מנהל התתמ"ד נבחר על פי כללי משרד החינוך תוך הקפדה על התאמתו לאופי התתמ"ד[4].

המורים בתתמ"ד נקראים לרוב הרב או המורה. הם מקבלים הדרכה המותאמת לתוכנית הלימודים ולשיטות ההוראה הנהוגות בתתמ"ד. המורים נבחרים על ידי המנהל והמפקח של בית הספר, על פי כללי משרד החינוך, לפי תנאי ההכשרה הנדרשים ולפי התאמתם לרוח התתמ"ד[4].

מחנכי הכיתות הם מורים "מלמדים" או "רבנים", בעלי רקע תורני, שהוכשרו לתפקידם[4].

תקנון התתמ"ד

עריכה

בפתיחת התתמ"ד, המנהל יקבע באישור המפקח על התתמ"דים תקנון בית ספרי בו התייחסות לאורח החיים הייחודי לתתמ"ד ולדרישות מן התלמידים המתחייבות מאורח חיים זה. מפקח בית הספר ונציגי הורים יידרשו לאשר את התקנון. שינוי התקנון יהיה באישור מנהל בית הספר, מפקח בית הספר ונציגי הורים[4].

בחינות מיצ"ב בתתמ"ד

עריכה

בתתמ"דים נהוגים מבחני המיצ"ב של הממ"ח[4].

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה