1919 בארץ ישראל

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1919 באזור ארץ ישראל.

««« 
1918
1917
1916
1919
בארץ ישראל
»»»
1920
1921
1922

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1919
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1919

הנהגהעריכה

אירועים בולטיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה