פתיחת התפריט הראשי

1923 בארץ ישראל

הנהגהעריכה

שלטון המנדט

הנהגת היישוב

אירועים בולטיםעריכה

התיישבותעריכה

  • נוסדה המושבה עיר שלום. (תאריך מדויק לא ידוע)

נולדועריכה

נפטרועריכה