1923 בארץ ישראל

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1923 בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

««« 
1922
1921
1920
1923
בארץ ישראל
»»»
1924
1925
1926

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1923
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1923

הנהגהעריכה

שלטון המנדט

הנהגת היישוב

אירועים בולטיםעריכה

התיישבותעריכה

  • נוסדה המושבה עיר שלום. (תאריך מדויק לא ידוע)

נולדועריכה

נפטרועריכה