1926 בארץ ישראל

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1926 בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

««« 
1925
1924
1923
1926
בארץ ישראל
»»»
1927
1928
1929

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1926
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1926

הנהגהעריכה

שלטון המנדט

הנהגת היישוב

אירועים בולטיםעריכה

התיישבותעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה