פתיחת התפריט הראשי

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1931 בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

««« 
1930
1929
1928
1931
בארץ ישראל
»»»
1932
1933
1934

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1931
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1931

תוכן עניינים

הנהגהעריכה

שלטון המנדט

הנהגת היישוב

אירועים בולטיםעריכה

 
10 באפריל: נוסד הארגון הצבאי המחתרתי הציוני "האצ"ל"

התיישבותעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה