Anchor Bible

מפעל פרשנות מדעי מודרני למקרא

פרויקט Anchor Bibleאנגלית: Anchor Bible project) הוא מפעל פרשנות מדעי מודרני למקרא הכולל של סדרה של ספרי פרשנות למקרא ולברית החדשה, מילון תנ"ך ואוסף של ספרי עיון בנושאים ספציפיים הנוגעים לחקר מקרא. הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה אקדמי ומסחרי שהחל בשנת 1956, כאשר כרכים בודדים בסדרה פרשנות התחילו להיווצר. לאחר שיזמו שיתוף פעולה בין מלומדים בחקר המקרא, השתתפו בפרויקט כבר למעלה מ-1,000 חוקרים - המייצגים יהודים, נוצרים קתולים, נוצרים אורתודוקסים, פרוטסטנטים, מוסלמים, חילונים ואחרים. עבודותיהם מציעות דיונים המשקפים מגוון נקודות מבט על פני ספקטרום תאולוגי רחב. הפרויקט ממשיך להוציא לאור כרכים ובכך שומר על עדכניות החומרים והניתוחים הקיימים בו. העבודות מביאות את ההתקדמות במדע ובטכנולוגיה לנושאים תנ"כיים, וכן את הידע ההיסטורי והבלשני המודרני הנוגע לפרשנות התנ"ך אל קהל הקוראים כולו. משנת 2005 פורסמו יותר מ-120 כרכים שכולם נערכו על ידי דוד נואל פרידמן ששימוש כעורך ראשי ופורסמו על ידי Doubleday (חלק מ-Random House, Inc). פרידמן נפטר בשנת 2008, ומאז ג'ון קולינס שימש עורך ראשי. בשנת 2007, רכשה אוניברסיטת ייל את Anchor Bible Series. אוניברסיטת ייל מפרסמת כעת את הכותרים החדשים בשם Anchor Yale Bible Series.[1][2]

Anchor Bible Commentary Seriesעריכה

Anchor Bible Commentary Series, נוצרה תחת הדרכתו של ויליאם אולברייט (1891-1971) וכוללת תרגום ופרשנות של התנ"ך, הברית החדשה וכמה מן הספרים האפוקריפיים. עבור כל ספר תנ"כי, הסדרה כוללת תרגום מדעי־מקורי (עם הערות, כולל תרגומים חלופיים) של טקסטים עתיקים, תוך שימוש בידע המודרני לגבי השפות הקדומות; ניתוחים של האבולוציה ההיסטורית, הביקורתית והספרותית של הטקסט; פירוש של פסוקי הספר; הצעה וניתוח של תאוריות מחקריות מתחרות; רקע היסטורי; ותצלומים, איורים ומפות של חפצים ומקומות הקשורים לדמויות המקראיות ולאתרים המקראיים. ספרים תנ"כיים ארוכים או מורכבים מכוסים ביותר מכרך אחד.

בשנת 2006 החלה סדרה של למעלה מ-80 כרכים, שחלקם מעדכנים עבודות קודמות. הסדרה 99% הושלמה; במחצית השנייה של שמות יצאה לאור בתחילת דצמבר 2006, ויתר הכרכים נמצאים בייצור.

Anchor Bible Dictionaryעריכה

 
The ABD

Anchor Bible Dictionary הוא מילון המכיל יותר מ 6,000 ערכים שנכתבו על ידי יותר מ-800 חוקרים בינלאומיים. יש בו גם איורים ושרטוטים. "המילון" כולל מאמרים על מגילות מדבר יהודה, על יחסי יהודים-נוצרים בראשית דרכם, על ישו ההיסטורי, על שיטות סוציולוגיות וספרותיות של ביקורת המקרא, על הרמנויטיקה פמיניסטית וערכים רבים על אתרים ארכאולוגיים, וכן ביבליוגרפיות עם ציטוטים הרשומים בנפרד בסוף כל ערך.

Anchor Bible Reference Libraryעריכה

Anchor Bible Reference Library היא סדרה פתוחה המורכבת מיותר משלושים כרכים נפרדים עם מידע על אנתרופולוגיה, ארכאולוגיה, אקולוגיה, גאוגרפיה, היסטוריה, שפות, ספרות, פילוסופיה, דתות ותאולוגיהו ועוד.

יצירות ב-Anchor Yale Bible commentary seriesעריכה

עבודות ב-Anchor Yale Bible commentary series כוללים:

תנ"ך ~ הברית הישנה ~ התנ"ך העבריעריכה


הברית החדשהעריכהספרים מהאפוקריפהעריכה

פרסומים ב-Anchor Yale Bible Reference Libraryעריכה

עבודות Anchor Yale Bible Reference Library כוללות:

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה