HLA (ראשי תיבות של: High-Level Architecture) הוא שמה של ארכיטקטורת ביזור סימולציה על פני מחשבים מרובים. בעזרת HLA, סימולציות ממוחשבות יכולות לבצע יחסי גומלין ביניהן, כמו להעביר מידע ולסנכרן פעולות, עם מחשבים אחרים, ללא תלות בפלטפורמה המרוחקת.


אינטראקציה בין שתי פלטפורמות מבוצעת דרך שרת RTI (ראשי תיבות של Run-Time Infrastructure באנגלית). HLA הוא סטנדרט אינטר-אופרבילי לסימולציות מבוזרות ומשמש לאימון, ניתוח והנדסה בתחומים רבים, צבאיים ואזרחיים. הוא משמש סטנדרט ארכיטקטורי עבור סימולציות במשרד ההגנה האמריקאי (ה-DOD).

מושגים טכניים עריכה

HLA מורכב ממושגי היסוד הללו:

  • Interface specification - מגדיר כיצד HLA מתקשרות עם שרת ה RTI. השרת מספק ספריית פיתוח וממשק (API) תואם
  • Object model template או OMT - מגדיר איזה מידע מועבר בין סימולציות וכיצד הוא מועבר
  • Rules - חוקים שהסימולציה חייבת לציית להם כדי לעמוד בכללי הסטנדרט

טרמינולוגיה נפוצה עריכה

  • Federate - ישות תומכת HLA
  • Federation - מספר ישויות המקושרות על ידי RTI בעזרת OMT
  • Object - אוסף מידע הנשלח בין ישויות
  • Attribute - שדה מידע של Object
  • Interaction - מאורע הנשלח בין ישויות
  • Parameter - שדה מידע של Interaction

ראו גם עריכה