פתיחת התפריט הראשי
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

K-12 (נהגה: "k through twelve", "k twelve" ,"k to twelve") הוא מושג המתאר מבנה מערכת חינוך פורמלית, הכוללת את שנת גן הילדים, בית הספר היסודי, חטיבת הביניים ובית הספר התיכון. קרי, שנות גן הילדים (באנגלית: Kindergarten) ושתים-עשרה השנים הבאות בעקבותיו. זהו המינוח המקובל במדינות כגון ארצות הברית, קנדה, קוריאה הדרומית, טורקיה, הפיליפינים, מצרים ואוסטרליה. מינוח דומה הוא P-12, המקובל באוסטרליה.

מבנה מערכת החינוך האמריקאית[1]עריכה

מבנה מערכת החינוך בארצות הברית עוקב אחר דפוס דומה לזה שבמערכות חינוך דומות: חינוך לגיל רך (בדרך כלל מתחיל בגיל 4 ויימשך כשנתיים) ואחריו בית ספר יסודי (Elementary School), חטיבת ביניים (Middle School) ובית ספר תיכון (High School). לאחר סיום שתים-עשרה שנות לימוד. תלמידים יכולים להמשיך את השכלתם האקדמית בקולגים ובאוניברסיטאות המציעות שש רמות שונות של תארים והסמכות. הטבלה הבאה מציגה את השלבים השונים במערכת החינוך האמריקאית החל מגן הילדים ועד לשלבים השונים במערכת ההשכלה הגבוהה[2].

שימושעריכה

המנח בדרך כלל מופיע כתיאור סגמנטים במערכת החינוך והכוונה למוצרים או סקטורים המתייחסים למערכת החינוך הפורמלית לעיתים יעשה שימוש גם בצירוף PK-12) pre kindergarten) המתאר מסגרות חינוכיות הקודמות לכניסה לגן בגיל ארבע. לעיתים יופיע הצרוף K-13, K-14 וכו', במקרים אלו הכוונה לשנות חינוך הכוללות בתוכן גם ספירה של שנות הקולג. K-16 מתייחס לשנות הלימוד בגן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון וארבע שנות קולג

מבנה מערכת החינוך בישראל[3]עריכה

אפשר לחלק את מערכת החינוך בישראל לארבעה שלבי חינוך (או דרגי חינוך) עיקריים, לפי גיל התלמידים: .א חינוך קדם-יסודי: שלב טרום-חובה וטרום-טרום-חובה – בני שלוש-ארבע; שלב גן חובה – בני חמש. .ב חינוך יסודי: כיתות א'-ו', בני 11-6 (זוהי החלוקה הרווחת), או כיתות א'-ח', בני 13-6. ג חינוך על-יסודי: חטיבת ביניים: כיתות ז'-ט', בני 14-12, וחטיבה עליונה: כיתות י'-י"ב, בני 17-15 3 ; או תיכון לכיתות ז -' י"ב, בני 17-12; או תיכון לכיתות ט'-י"ב, בני 17-14. .ד לימודים על-תיכוניים ואקדמיים – בני 18 ומעלה. חלוקה זו היא החלוקה הראשית, אך בכל רמת חינוך יש מגוון מסגרות אפשריות, שבחלקן צירוף של שני שלבים ובחלקן פיצול של כל שלב. יש בתי-ספר בחינוך היסודי שיש בהם כיתות גן עד ו', א'-ח' או א'-ט', חטיבות צעירות של גן עד א' וגן עד ב', בתי-ספר על-יסודיים לכיתות ט'-י"ב, י'-י"ב, ז'-י"ג, ז'-י"ד ועוד.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה