פתיחת התפריט הראשי

Standard terminal arrival route היא "תבנית" המתארת תהליך טיסה לקראת הנחיתה, תהליך זה מכונה לפעמים "הצטרפות". ה STAR מהווה דרך מסודרת לשלב את התנועה האווירית במעבר מבקרה של יחידות הבקרה האזוריות לפיקוח של מגדל הפיקוח תוך שמירה על מרווחי הבטיחות. מכיוון שה-STAR מתפרסם בפמ"ת - כל צוותי הטיסה מתדרכים אותו עוד טרם היציאה לטיסה, מה שמקל מאוד על שמירת "התמונה האווירית"" בין הפקחים לטייסים, גם כאשר הטיסות מגיעות מכל מקום אחר העולם. ה-STAR, מפרט את נתיב הטיסה (מהירות, נתיב, נקודות דווח, אמצעי נווט, גבהים וכדומה) מהנקודה האחרונה ב" מרחב האווירי האזורי", כפי שהוגשה בתוכנית הטיסה, או כפי שבוצעה בפועל, ועד לנחיתה על אחד המסלולים של שדה התעופה או ביצוע הקפה נמוכה (במקרים מיוחדים) או מעבר לתהליך הנמכת מכשירים ייעודי. STAR בדרך כלל מיועד להצטרפויות בכללי טיסת מכשירים. את פרטי ה STAR מפרסמת רשות התעופה האזרחית במסגרת הפמ"ת.

תהליך STAR לשדה תעופה ציריך בשווייץ

האיור שמתאר את ה STAR או את תהליך הנמכת המכשירים מכיל מידע רב לדוגמה: בשורת הנתונים שלימין האיור מצוין לאיזה שדה תעופה הדפית מתייחסת (במקרה הזה נמל תעופה ציריך) ומה הסימול שלו, מה גובה השדה ופרטים נוספים.

בצד ימין למטה של האיור - מסומנים גבהי הביטחון בגזרות השונות סביב השדה בהתייחס לטווח של עד 25 מייל ימי מה VOR. גבהים אלה הם הגבהים המנימליים לטיסה במקרה שהטייס "התברבר" ואין לו נתונים חוץ מהטווח אל השדה.

הדפית מתארת שלושה תהליכים אפשריים להצטרפות מהמרחב האווירי לנקודת ההמתנה AMIKI. AMIKI היא גם הנקודה ממנה מתחיל תהליך הנמכת מכשירים אל השדה Initial approach fix.