sinc

פונקציה אנליטית

במתמטיקה, sinc, שמסומנת , היא פונקציה המוגדרת בדרך כלל כך:

פונקציית ה-sinc המנורמלת (בכחול) ופונקציית ה-sinc הלא-מנורמלת (באדום) מוצגות על אותה סקלה עבור .

בעיבוד אותות דיגיטלי ותורת האינפורמציה, נעשה לרוב שימוש בפונקציית ה-sinc המנורמלת, המוגדרת כך:

בשני המקרים, ערך הפונקציה בנקודת אי-הרציפות הסליקה נקבע לעיתים קרובות כערך הגבול שאליו שואפת הפונקציה, כלומר, ל-1. ראו עוד בנושא: הגבול של sin(x)/x.

המונח sinc הוא קיצור של שמה המלא של הפונקציה "sine cardinal".

תכונות

עריכה

לפונקציית ה-sinc המנורמלת יש תכונות שהופכות אותה לאידיאליות ביחס לאינטרפולציות ופונקציות בעלות רוחב פס מוגבל (Bandlimited functions):

 •   ו   עבור   and ו   (כלומר: k מספר שלם שונה מאפס); כלומר, זו פונקציית אינטרפולציה.
 • הפונקציות   יוצרות בסיס אורתונורמלי עבור פונקציות בעלות רוחב פס מוגבל במרחב הפונקציות   עם תדירות זוויתית מקסימלית   (כלומר התדירות המקסימלית היא  ).

תכונות נוספות של פונקציית ה-sinc:

 • נקודות הקיצון של פונקציית ה-sinc הלא-מנורמלת   מתאימות לנקודות החיתוך של הפונקציה עם פונקציית הקוסינוס. כלומר   לכל נקודה בה הנגזרת של   היא 0.
 • פונקציית ה-sinc הלא-מנורמלת היא פונקציית בסל כדורית מסדר 0 והסוג הראשון,  . פונקציית ה-sinc המנורמלת מקיימת  .
 • האפסים של פונקציית ה-sinc הלא-מנורמלת הם כפולות (שונות מאפס) של פאי ( ). האפסים של פונקציית ה-sinc המנורמלת   הם מספרים שלמים השונים מאפס.
 • התמרת פורייה הרציפה של פונקציית ה-sinc המנורמלת   הוא  .
 ,
כאשר פונקציית המלבן היא 1 עבור ארגומנט בין 1/2 ל 1/2- ואפס אחרת.
 • אינטגרל פורייה לעיל, כולל את המקרה הפרטי
 
הוא אינטגרל לא-אמיתי. זהו אינו אינטגרל לבג כיוון ש-:
 
 •  
 •  
כאשר   היא פונקציית גמא.
 •  
כאשר (Si(x הוא אינטגרל סינוס (sine integral).
 • לפי נוסחת אוילר:
 

הקשר לפונקציית דלתא של דיראק

עריכה

אף על פי שהיא אינה התפלגות, פונקציית ה-sinc המנורמלת יכולה לשמש לייצוג פונקציית דלתא של דיראק   כך:

 

זה אינו גבול רגיל, משום שאגף שמאל לא מתכנס. עם זאת, מתקיים:

 

לכל פונקציה חלקה   עם תומך קומפקטי.

בביטוי לעיל, כש-a שואף לאפס, מספר התנודות עבור אורך יחידה של פונקציית ה-sinc שואף לאינסוף. אף על פי כן, הביטוי תמיד מתנודד בתוך מעטפת של  , ללא תלות בערך של a, והוא שואף לאפס עבור כל ערך של x השונה מאפס. דבר זה מסבך את התמונה הלא-פורמלית של   כשווה לאפס עבור כל x למעט הנקודה x=0, וממחיש את הבעיה שבהתייחסות לפונקציית הדלתא כפונקציה ולא כהתפלגות. פתרון דומה נמצא בתופעת גיבס.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא Sinc בוויקישיתוף
 • sinc באתר MathWorld
 • Sinc, באתר MathWorld (באנגלית)