אוקטט

דף פירושונים

אוקטטלטינית: Octet) הוא שם לקבוצה הבנויה משמונה מרכיבים. שמיניה.


האם התכוונתם ל...