פתיחת התפריט הראשי
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: חסר תוכן ממשי מעבר להגדרת המונח.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

אטטיזםצרפתית, Étatisme) היא האמונה שהמדינה ובכך הממשלה צריכה להתערב או במערכת פוליטית או במערכת כלכלית, או בשתיהן. בנוסף, ישנה התערבות שאמורה להיות מוגבלת, בחיי הפרט, או מקיימת רמה גבוהה של תכנון כלכלי ריכוזי. המונח מתייחס למספר אידאולוגיות שונות, שהמשותף להן הוא ההעדפה לתכנון ריכוזי המבוצע על ידי המדינה. הגישה המנוגדת לאטטיזם בכלכלה היא מערכת של כלכלת שוק שבה המדינה נמנעת מהתערבות ומאפשרת ביזור של התכנון הכלכלי על ידי גורמים פרטיים או בלתי-ממשלתיים.

רוב זרמיו השונים של הסוציאליזם (סוציאליזם דמוקרטי, קומוניזם) והפשיזם הם אידאולוגיות אטטיסטיות, אם כי יש זרמים בסוציאליזם כמו אנרכו-קומוניזם, טרוצקיזם וכן תורות אוטופיסטיות וקומונליות אחרות שאינן דוגלות במדיניות אטטיסטית (ולמעשה, אינן רואות תפקיד כלשהו למדינה). מדיניות אטטיסטית תיתכן במשטרים אוטוריטריים וכן במשטרים דמוקרטיים שבהם המדינה מתערבת במערכות חברתיות וכלכליות במידה רבה יחסית. יש המבחינים בין פשיזם וקומוניזם כמערכות שבהן יש התערבות רבה מאוד של המדינה בחיי הפרט לבין אטטיזם שבו ההתערבות היא רבה אך מוגבלת, ולכן הוא נמצא כיום גם במשטרים דמוקרטיים.

האטטיזם הוא מערכת ערכים שמתוכה יכולות לנבוע גישות כלכליות ופוליטיות טוטליטריות, כגון הגישה הריכוזית-מרקסיסטית, או הגישה הפשיסטית.

ראו גםעריכה